CoPilots Vilkår & Betingelser

Brugerbetingelser

Betingelser for brug af CoPilots

Betingelserne blev sidst revideret d. 03-01-2018.

1. Samtykke & registrering

Når du opretter din profil på CoPilots giver du samtykke til, at vi registrerer de oplysninger, som du selv indsætter i profilen. Derudover giver du samtykke til at vi registrerer din IP-adresse. Disse oplysninger behandles fortroligt og bliver på intet tidspunkt videregivet til andre.

 

Ønsker du at tilbagekalde dette samtykke, skal du bede om at få slettet din profil på CoPilots ved at sende en mail til support@copilots.family

 

Dine (og dine børns) oplysninger behandles efter reglerne om personfølsomme oplysninger, og vi behandler dine data efter reglerne i personoplysningsloven.

 

Beder du om at få slettet din profil sletter vi alle dine data inden for 48 timer.

 

Vi benytter cookies på www.copilots.family. Cookies er en tekst fil, der sendes til din browser fra en web-server og lagres på din computers harddisk. Du kan sætte din browser til at informere dig, når du modtager en cookie. Der lagres ikke personfølsomme oplysninger i vores cookie.

 

Som registreret CoPilots  bruger har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen, og du har ret til indsigt i hvilke oplysninger, vi har registreret om dig. Du har også ret til at få en kopi af dine data. Denne kopi kan du hente ved at sende en mail til support@copilots.family.

 

Hvis din profil er inaktiv i 1 år, så sletter vi den og alle tilhørende data. Ved inaktiv forstås en gratis profil, der ikke har været logget ind.

 

Ved oprettelsen giver du samtykke til, at du modtager e-mail og push notifikationer fra os, når der er nyt på din profil. Hvis ikke du ønsker at modtage disse, så kan du fravælge dette ved at sende en mail til support@copilots.family.

 

Du kan ligeledes modtage emails og notifikationer med tilbud og nyheder fra os. Hvis ikke du ønsker at modtage disse, så kan du fravælge dette ved at sende en mail til support@copilots.family.

2. Datasikkerhed

 

Alle servere, som benyttes til lagring af vores kunders data, er placeret i et krypteret og distribueret servernetværk leveret af Amazon. Al data bliver dagligt sikkerhedskopieret og lagt på flere backupservere i krypteret form, som kun er tilgængeligt for CoPilots administratorer.

3. Ansvarsfraskrivelse

 

CoPilots er ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes:

 

• Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, uanset at det er CoPilots og CoPilots´ hosting partner, der står for driften af systemerne.
• Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos CoPilots eller CoPilots´ hosting partner.

 

4. Købsaftale

 

Disse betingelser finder anvendelse ved dit køb af abonnement eller produkter hos SwapKids ApS, CVR-nr. 37201952, Hjortshøj Stationsvej 37, 8530 Hjortshøj.
Du får gennem aftalen mulighed for at benytte CoPilots mobilapp og services på www.copilots.family, via CoPilots´ Premium medlemskabspakker/produktpakker.

 

Du vælger selv hvilken Premium pakke eller produkt, der ønskes, hvilket bekræftes i ordrebekræftelsen, som din App/Play Store sender via e-mail til dig efter køb.
Af ordrebekræftelsen fremgår også, hvilken månedlig pris du på bestillingstidspunktet skal betale for et løbende abonnement.

5. Betalingsformer

 

Betaling in-app foregår via dit Apple/Google-id og trækkes på dit kreditkort, der er tilknyttet din Apple/Google-konto.
Alle priser er angivet i danske kroner efter den internationale ISO-betegnelse DKK og er inklusiv moms.

 

6. Accept af abonnementsbetingelser

Ved dit køb af et løbende abonnement accepterer du, at CoPilots må trække det aftalte beløb periodevis i overensstemmelse med det valgte produkt. Når du køber et Premium abonnement, fornyes det automatisk indtil du melder dig fra.

7. Opsigelse af abonnement

 

Du kan til enhver tid opsige dit løbende abonnement. Opsigelsen af abonnementet påvirker ikke den tid, der allerede er aktiveret på din profil.

 

8. Fortrydelsesret

 

Til dit abonnementskøb er knyttet den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage. Du tager dit abonnement/din serviceydelse i brug i samme øjeblik du gennemfører købet. Ønsker du at udnytte fortrydelsesretten, skal du kontakte kundeservice for at informere om, at du har fortrudt dit køb. Da du har indgået en aftale om et abonnement, er der kun fortrydelsesret ved aftalens indgåelse og ikke i forbindelse med den løbende betaling. Profiler, der ikke er taget i brug, refunderes forholdsmæssigt til den resterende købte profiltid. Profiler, der er taget i brug, refunderes halvt i forhold til resterende købt profiltid for at kompensere for afholdte omkostninger.

 

9. Procedure ved manglende fornyelse

 

Bliver dit kort lukket, eller kan vi af anden årsag ikke forny dit løbende abonnement, så mister du dine fordele ved abonnementet. Det betyder, at vi sletter data på din profil ned til niveuaet for gratispakken. Sletningen sker efter to uger og dataene kan ikke genetableres.

Persondata

 

Samtykkeerklæring til behandling af personoplysninger
Betingelserne blev sidst revideret den 03-01-2018.

1. Samtykke af databehandling

 

Ved oprettelse af en profil via CoPilots’s mobil app eller på www.copilots.family, accepterer du, at SwapKids Aps (”CoPilots”) behandler nedenstående personoplysninger om dig. Det er en betingelse for oprettelse af en CoPilots profil, at du giver dette samtykke.

2. Dataansvarlig

 

SwapKids ApS er dataansvarlig. SwapKids ApS, CVR-nr. 37201952, Hjortshøj Stationsvej 37, 8530 Hjortshøj, telefon 25883853, e-mail info@copilots.family.

3. Typer af personoplysninger og formål

 

CoPilots profiler
I forbindelse med oprettelse af en CoPilots profil, og brug af CoPilots’s mobilapp og www.copilots.family, vil CoPilots anmode om at behandle og opbevare følgende oplysninger:

 

• Din e-mailadresse og telefonnummer
• Dit navn
• Dit køn

 

Derudover har du selv mulighed for at udfylde/uploade følgende personoplysninger, som i så fald vil blive behandlet af CoPilots:

• Billede af dig selv
• De oplysninger du skriver, når du opretter indhold via CoPilots’s mobil app
• Billede og videomateriale du uploader, når du opretter indhold via CoPilots’ mobil app
• De oplysninger du skriver i kommentarer til eget, og andres brugeres indhold
• Lokationsdata valgt eller vedhæftet indhold oprettet via CoPilots’s mobil app

 

Profiler for børn

 

I forbindelse med oprettelse af en CoPilots profil for et barn, foretaget af en allerede oprettet CoPilots profil, og brug af CoPilots’s mobilapp og www.copilots.family, vil CoPilots anmode om at behandle og opbevare følgende oplysninger:

• Barnets navn
• Barnets fødselsdato
• Barnets køn
• Den oprettende profils rolle ift. barnet

 

Derudover har du selv mulighed for at udfylde/uploade følgende personoplysninger for barnet, som i så fald vil blive behandlet af CoPilots:

• Billede af barnet
• De oplysninger du skriver når du opretter indhold for barnet via CoPilots’ mobilapp, herunder.
◦ Moments
◦ Information i Infobank
◦ Indtastning af passwords eller andre personfølsomme oplysninger er på brugerens eget ansvar
• Billede og videomateriale af barnet, du uploader når du opretter indhold via CoPilots’s mobil app
• De oplysninger du skriver i kommentarer til eget, og andres brugeres indhold
• Lokationsdata valgt eller vedhæftet indhold oprettet via CoPilots’s mobil app
• Navn, køn og billede for familiemedlemmer relateret til barnet, som ikke er oprettet som en CoPilots profil

 

Generelt om typer og formål

 

Formålet med behandling af ovenstående personoplysninger er at oprette din profil samt administrere den via CoPilots’s mobilapp og på www.copilots.family, hvor du og andre brugere har mulighed for at læse hinandens indhold, benytte app´ens funktionalitet og kommunikere med hinanden.
Kommunikation imellem profiler der benytter CoPilots’ services, foregår kun efter der er oprettet en gensidig aftale om kommunikationer imellem profilerne. Indhold oprettet sammen med andre profilers børn, kan dog tilgås af tredjepart, som profilen selv ikke har oprettet en gensidig aftale om kommunikation med.
I tilfælde af misbrug/lovovertrædelser, opbevarer CoPilots din IP-adresse og dit Apple/Play Store Identifikationsnummer.

 

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med persondataloven og persondataforordningen.

4. Modtagere og behandlere af personoplysninger

 

Dine personoplysninger behandles udelukkende af CoPilots, men oplysningerne du opretter for dig selv og dine børn, kan tilgås af andre brugere af CoPilots mobilapp, hvis der er oprettet en gensidig aftale imellem profilerne, eller hvis indhold tilknyttes andre profilers børn. En gensidig aftale træder i kraft, når en bruger er inviteret til et hjem af dig selv eller din deleforælder. Oplysninger i kommentarer videregives til de brugere, som du kommunikerer med.

5. Adgang til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning eller indsigelser

 

Du har mulighed for at få indsigt i hvilke informationer, der er registreret om dig. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset. Såfremt du anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for at opretholde en profil og gøre brug af sitet, jfr. pkt. 3, vil CoPilots ikke længere kunne tilbyde dig adgang til CoPilots’s mobilapp, www.copilots.family eller andre af CoPilots’ og SwapKids ApS´ services. Din profil, og profiler for børn som du er eneejer af, vil i så fald blive slettet. Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor CoPilots ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder. Hvis du ønsker (1) indsigt i (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig hos CoPilots (3) begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til CoPilots på e-mail info@copilots.family.

6. Dataportabilitet

 

Du har ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt.

7. Tilbagekaldelse af samtykke

 

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Dette kan ske ved henvendelse til CoPilots på e-mail info@copilots.family.

8. Varighed af opbevaring

 

Hvis du har en gratis profil og ikke har været logget ind på din profil i 1 år, bliver din profil, herunder samtlige personoplysninger, slettet. Såfremt du sletter din profil, vil dine personoplysninger blive slettet inden for 72 timer.

9. Klage

 

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.

Betingelser for kommunikation

Betingelserne blev sidst revideret d. 03-01-2018.

1. Samtykke af kommunikation

 

Ved oprettelse af en profil via CoPilots’s mobil app eller på www.copilots.family, accepterer du, at modtage kommunikation (e-mails og beskeder i mobil appen og på www.copilots.family) fra SwapKids ApS (”CoPilots”). Det er en betingelse for oprettelse af en CoPilots profil, at du giver dette samtykke.

2. Afsender

 

SwapKids ApS er afsender af al kommunikation, du modtager som ejer af en CoPilots profil. SwapKids ApS, CVR-nr. 37201952, Hjortshøj Stationsvej 37, 8530 Hjortshøj, telefon 25883853, e-mail info@copilots.family.

 

Kontaktoplysninger

Dine kontaktoplysninger (e-mailadresse og telefonnummer) opbevares og benyttes udelukkende af CoPilots. Kontaktoplysninger deles ikke med tredjepart. Dine kontakt- og personoplysninger, behandles jf. CoPilots´ betingelser om persondata, som også er betinget samtykke for oprettelse af en CoPilots profil.

 

En aktiveret og valid e-mailadresse er krævet for kommunikation, samt oprettelse af en CoPilots profil. Det er profilejers ansvar, at vedligeholde en fungerende e-mailadresse, til kommunikation med CoPilots. En e-mailadresse anses som ikke-fungerende, når afsendelse til e-mailadressen er mislykkedes minimum 5 gange, inden for en periode på 90 dage. Profiler der ikke vedligeholder en fungerende e-mailadresse, deaktiveres, og slettes efter yderligere en periode på 90 dage.

4. Kategorier af kommunikation

 

Ved oprettelse og brug af en CoPilots profil, samt accept af CoPilots´ kommunikations betingelser, og brug af CoPilots’s mobilapp og www.copilots.family, vil CoPilots kontakte profilejer, i følgende kommunikationskategorier, hvoraf enkelte kan frasiges.

 

Systemnotifikationer

 

Notifikationer omhandlende sikkerhedsopdateringer, og anden vigtig information om CoPilots´ systemer, er krævede for at opretholde en sikker brug af en CoPilots profil, og det er ikke muligt at frasige sig disse.

 

Profilnotifikationer

 

Notifikationer omhandlende profil, profil-data samt persondata, er krævede for at kunne benytte en CoPilots profil, og det er ikke muligt at frasige sig disse.

 

Indholdsnotifikationer

 

Notifikationer omhandlende indhold oprettet for egne børn, kan ikke frasiges grundet ejerskab af barnets profil. Frekvens og tidspunkt af levering af disse notifikationer, kan tilrettes af profil ejer.

 

Notifikationer omhandlende indhold oprettet for børn der følges, kan frasiges til hver en tid. Frekvens og tidspunkt af levering af disse notifikationer, kan tilrettes af profilejer.

5. Opsigelse af kommunikation

 

Jf. pkt. 4 er det ikke muligt at frasige sig kommunikation fra CoPilots, der omhandler selve CoPilots profilen. Såfremt du anmoder om ikke at modtage profilnotifikationer, som er nødvendige for at opretholde en profil og gøre brug af sitet, vil CoPilots ikke længere kunne tilbyde dig adgang til CoPilots’s mobil app, www.copilots.family eller andre af CoPilots’ services. Din profil, og profiler for børn som du er eneejer af, vil i så fald blive slettet.

 

Modtagelse og frekvens af enkelte andre kommunikationskategorier jf. pkt. 4, kan frasiges og/eller tilrettes.

 

Hvis du ønsker sletning af de kontaktoplysninger, som er registreret om dig hos CoPilots, skal du rette henvendelse til CoPilots på e-mail support@copilots.family

6. Klage

 

Du har mulighed for at klage over kommunikation sendt til dig. Klage indgives til Forbrugerombudsmanden, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, forbrugerombudsmanden@kfst.dk