Studier viser: Dette er afgørende for skilsmissebørns trivsel 

Studier viser: Dette er afgørende for skilsmissebørns trivsel 

Et af de største studier, der er lavet omkring skilsmissebørns trivsel, peger på, at skilsmissebørn oplever mere sygdom og lavere trivsel. Der er dog også godt nyt, for studiet peger samtidig på, hvad der er afgørende for, at skilsmissebørns trivsel bliver ligeså god som børn fra kernefamilien.

Disse ting øger trivslen hos skilsmissebørn 

I en stor svensk undersøgelse om skilsmissebørns trivsel, var fokus på barnets psykiske trivsel i forhold til hvordan tiden mellem forældrene var fordelt, og hvordan barnet boede. Børn i en deleordninger, med ligeligt fordelt tid mellem forældrene, var de af alle skilsmissebørnene, der var mest tilfredse og klarede sig bedst på alle parametre.
Barnets tilfredshed med forholdet til begge forældre viste sig at være betydningsfuld for den psykiske trivsel. Når der i undersøgelsen blev  justeret for, om barnet havde et solidt forhold til begge forældre og oplevede begge forældrene som tilgængelige og involveret i hverdagen, var der ikke længere nogen overrepræsentation for psykisk mistrivsel mellem skilsmissebørn og børn i kernefamilien.

Forskerne peger på, at der i deleordninger som fx 7/7 og 6/8 ordningen ofte er et velfungerende samarbejde, hvor begge forældre har indblik i barnets dagligdag. Dette betyder, at barnets oplever begge forældres engagement i hverdagen, hvilket spiller en væsentlig rolle. Det er altså ikke nødvendigvis fordelingen af tiden i deleordningen, der er afgørende, men derimod barnets oplevelse af forældrene som tilgængelige og involveret i hverdagen. 

Fra besværlig skiftedag til et positivt syn på skiftedagen

Logistik og koordinering betyder meget for børnenes opfattelse af deres deleordning og hvilken betydning, den har for deres liv. De hyppige skift og det ugentlige fravær af det ene hjem kræver organisering, og især skiftedagen blev af mange børn beskrevet som uoverskuelig og besværlig.
(Læs hele undersøgelsen her The Living Conditions of Children with Shared Residence – the Swedish Example)

Sådan kan du skabe sammenhæng mellem barnets 2 hjem

CoPilots er en app, der er skræddersyet til at tænke hele vejen rundt om barnet.
Her kan forældrene dele oplysninger om både barnets oplevelser, udvikling og trivsel, så barnet oplever både far og mor som engagerede i hverdagen. Samtidig er en række værktøjer designet til, at forældrene let får overblik over koordinering og planlægning over alle praktiske detaljer i barnets hverdag med 2 hjem.
Læs mere om CoPilots her

Børnene trives, når de voksne koordinerer det praktiske

Når de voksne kan kommunikere og være praktiske grise, kan børnene derimod føle sig fri. Bekymringer om glemte biblioteksbøger, gymnastiktøj eller et overordnet ansvar ift de voksnes aftaler kan sættes til side, så børnene ikke føler skilsmisselivet med 2 hjem som en byrde.

Når skilsmissebørn oplever, at de selv skal sørge for alt det praktiske på skiftedagen – enten fordi forældresamarbejdet er minimalt, eller fordi forældrene ikke selv har overblikket – er konsekvensen ofte, at barnet oplever det som at bære ansvaret selv. En glemt bluse, bog eller mobiltelefon kan betyde, at barnet enten må undvære det, eller stå i situationen, hvor det bliver et problem mellem forældrene. I begge tilfælde er det noget, som børn italesætter som meget negativt, og som minder dem på de dårlige ting, der følger med, når de skal pendle mellem 2 hjem.
(Du kan læse yderligere om skilsmissebørns trivsel i rapporten fra SFI Børn i deleordninger)

Sådan hjælper du barnet til at opfatte deleordningen positivt

Børn opfatter derimod dele- eller samværsordningen mere positiv, når forældrene har styr på det praktiske mellem de 2 hjem, så børnene ikke skal bruge energi på at få logistiske arbejdsgange til at hænge sammen. Samtidig har det en afgørende betydning, at barnet oplever begge forældre involveret i hverdagen og en rød tråd mellem de 2 hjem.

Forsker vil ikke lave anbefalinger om valg af deleordning til skilsmissebørn

Selv om studiet viser, at børn generelt trives bedre og er sundere, når de tilbringer lige meget tid hos mor og far, mener forsker Emma Fransson ikke, at det er grundlag nok til at lave deciderede anbefalinger.
»En skilsmisse er normalt en krise for både forældre og barnet. Det vigtige er, hvordan man håndterer det liv, der kommer bagefter, og at barnet føler, at begge forældre stadig er der. Familiestrukturen er ændret, men den er ikke ødelagt« siger Emma Fransson.
Det, der fungerer for én familie, fungerer ikke nødvendigvis for en anden og det er nødvendigt at finde årsagssammenhænge, før man kan gå ud og anbefale noget, tilføjer hun.
»Vores studie indikerer, at et delt hjem ikke nødvendigvis gør skilsmissebarnets liv mere besværligt, men det viser ikke, hvorfor de her børn klarer sig bedre i forhold til børn, som lever med kun én forælder. Det er ikke nok til at komme med deciderede anbefalinger. Det kan jo også være, at ressourcestærke forældre oftere kommunikerer bedre efter en skilsmisse og vælger at dele tiden med deres børn, og at det er det, vi ser,« siger Emma Fransson.

Forrige Overvåger du dine børn med Gps i mobilen - og gør du det også, når de er hos din eks? 
Næste Er du trist efter din skilsmisse?

Du vil også kunne lide

Børn og trivsel

Skilsmisse børn – hvad du skal vide

Skilsmisse børn – når forældre vælger en skilsmisse, er der som regel børn, der skal lande i en helt ny hverdag ovenpå skilsmissen. Hvordan I vælger at gribe jeres skilsmisse

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply