Status på den ny skilsmisselovgivning; delt bopæl & økonomi

Status på den ny skilsmisselovgivning; delt bopæl & økonomi

Tanja Graabæk, advokatfuldmægtigt, giver en status på den nye skilsmisselovgivning, der træder i kraft 1.april 2019.


Som mange sikkert er bekendt, så er der vedtaget en ny lov, som indebærer muligheden for at aftale delt bopælsret, altså at begge forældre får bopælen ovre barnet.
Vi har modtaget mange specifikke spørgsmål om, hvad det kommer til at betyde, herunder i forhold til økonomi. Men selv om loven godt nok er vedtaget, så er den ikke trådt i kraft. Det sker først den 1. april 2019. Derfor arbejdes der stadigvæk på bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger mv.
De ændringer, der følger af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven, er således endnu ikke indarbejdet endnu. Derfor er det stadig også kun de grove hovedtræk, der er kendt. Så indtil videre må vi fortsat nøjes med de brede penselsstrøg, som er:

Forældreansvarsloven vedr. delt bopæl & økonomi

Forældreansvarsloven får en ny bestemmelse (§ 18a), som slår fast at forældre med fælles forældremyndighed KAN aftale, at barnet har delt bopæl. Delt bopæl kan aftales ved deleordninger, som forstås som den ligeligt fordelte deleordning som fx 7/7 og 6/8 ordningen. Det sker altså ikke automatisk, men kræver at I som forældre er enige om det. Det kræver også, at I begge har del i forældremyndigheden. Så delt bopæl kan altså kun ske i disse tilfælde.
Er du en af de (forholdsvis få) forældre, der opfylder disse betingelser, så kan du efter den 1. april 2019 indgå en aftale om delt bopæl (den 1. april 2019 er således det første tidspunkt, hvor en sådan aftale gyldigt kan indgås). Men spørgsmålet er så, hvad en sådan aftale betyder for din økonomi. Og her er svaret, at det ved man ikke endnu. Lovgivningsmagten overvejer det stadig væk. Men det er et solidt gæt, at delt bopælsret indebærer bortfald af en børnebidragspligt ud, over den varslede ligedeling af børneydelserne fra det offentlige, når der er delt bopæl. Det burde også få betydning for boligsikringen, fordi man med delt bopæl ligestiller forældrene rettighedsmæssigt set. Men vi ved det reelt set ikke før myndighederne er helt færdige med de mere detaljerede bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger mv.

Tålmodighed indtil april

Så I må have lidt tålmodighed endnu. Det retlige og ikke mindst praktiske arbejde omkring etableringen af det nye skilsmissesystem mv. er i øjeblikket et stort kaos. Men mon ikke de når det med numsen i vandskorpen. Vi skal i hvert tilfælde nok holde jer opdaterede.
Vh
Tanja Graabæk, advokatfuldmægtig

Forrige #Børneopdragelse
Næste Det tænker I om den nye skilsmisselovgivning; se jeres svar her

Om forfatteren

Du vil også kunne lide