Søskendes betydning for børn i deleordning

Søskendes betydning for børn i deleordning

For børn i deleordning, kan søskende have stor betydning.
Søskende skaber stabilitet i den hverdag, der ellers kan være præget af omskifteligheden mellem 2 hjem.
SFIs rapport ‘SFI Børn i deleordninger‘ har set nærmere på børns trivsel i deleordninger.
Rapporten er kalitativ, dvs. at den er bygget op om interviews med delebørn og deres familier.

Søskendes betydning for delebørn

I familier,  hvor der er flere børn, som biologiske søskende følger hinanden i en deleordning,  bliver disse søskende af hinanden beskrevet som meget betydningsfulde for, hvordan børnene oplever deres hverdag med deleordning.
Søskende indtager generelt en betydningsfuld placering for delebørnene.

Når forældrene er i konflikt bliver søskende særligt betydningsfulde

Søskende bliver dels fremhævet som essentielt for nogle børns sociale kontakt med jævnaldrende, dels som et stabilt anker i det, der for flere børn er en sejlende hverdag, hvor skiftende hjem, logistiske udfordringer og et kaotisk følelsesmæssigt landskab med forældre i en åbenlys konflikt skabte utryghed og krav om konstant omstilling fra det ene hjem til det andet.
Der er dog også søskende, der kunne se muligheder i ikke at være samtidig hos deres forældre, da de to søskende som børn i almindelighed havde indbyrdes skænderier og konflikter.

→Læs også: 3 kategorier af forældresamarbejde
Hensyn til søskende kan dog også have den konsekvens, at de indrettede deres ønsker om samvær efter, hvad deres mindre søskende kunne overskue.
Søskende kan således skabe ro og tryghed, give kammerater til børn, der ikke har tid til andre venner, og skabe kontinuitet og fællesskab i skilsmissebørns ofte opdelte liv.
Søskende kan imidlertid også som i alle andre familier være uvenner. Disse observationer er interessante, også i lyset af hvordan manglen på søskende kan være for enebørn i skilsmisseramte familier.
bonusmor
Forrige Kan du genkende jer; Hvilken type forældre er I?
Næste Skiftedag og logistikkens betydning for delebørn

Om forfatteren

Du vil også kunne lide

2 Comments

Leave a Reply