Skilsmisse og børn; vælg den rigtige deleordning

Skilsmisse og børn; vælg den rigtige deleordning

En skilsmisse, som involverer børn, vil som regel også kræve valget af en deleordning til jeres børn.
Valget af deleordning er afgørende for jeres børns trivsel. Heldigvis er der efterhånden lavet meget forskning, der belyser, hvordan forældre bedst muligt støtter deres børns gennem en skilsmisse og i hverdagen, der følger i en deleordning.

Skilsmisse og børn; deleordning er ikke det samme som samværsordning

Der skelnes ofte mellem deleordninger og samværsordninger. En deleordning er en ordning, hvor tiden med barnet deles nogenlunde ligeligt mellem forældrene. Her er der ofte tale om 7/7 eller 6/8 deleordning. En samværsordning er den ordning, hvor barnet eksempelvis er 10 dage hos den ene forælder og 4 dage hos den anden.

Samværsforælder, bopælsforælder og forældremyndighed

Andre termer, som I skal kende ved skilsmisse og børn og deleordning, er samværsforælder, bopælsforælder samt forældremyndighed.
Bopælsforælderen er den forælder, der har barnets bopæl. Samværsforælderen er den forælder, der ikke har barnets bopæl hos sig. Forældremyndigheden er ofte fælles efter en skilsmisse, også i de tilfælde, hvor I vælger, at der kun skal være én bopælsforælder for jeres børn.
I dag kan begge forældre være bopælsforældre, men barnet kan dog kun have sin folkeregisteradresse ét sted. Det er folkeregisteradressen, der afgør, hvilken forælder der kan modtage evt. tilskud som enlig forsørger.
Du kan hente gratis E-bøger om regler ved skilsmisse og børn her:

Hvad siger forskningen om skilsmissebørn og deleordning?

Der er en del nyere forskning om skilsmisse og børn og trivsel i en deleordning. I en stor svensk undersøgelse var fokus på børns trivsel i deleordning. Her fandt forskerne en tydelig sammenhæng mellem børn i en ligeligt fordelt deleordning og trivsel kontra de børn, der ikke havde en ligeligt fordelt deleordning mellem forældrene efter skilsmissen. Børn i en deleordning som fx 7/7 ordningen havde væsentlig højere trivsel end de børn, der eksempelvis var i en 10/4 deleordning. Børn i en deleordning viste også færre psykosomatiske tegn, som fx hoved- og mavepine, end de børn, der efter en skilsmisse kun så den ene forælder hver 2.weekend.

Når begge forældre er tilgængelige og engageret i hverdagen trives barnet

I følge forskningen trives de børn, der efter skilsmissen stadig oplever en stabil kontakt til begge forældre, bedst. Når børnene har nem adgang til begge forældre og oplever forældrene engageret i hverdagen, er der ligeså høj trivsel hos de børn, der er i en deleordning, som hos de børn, der lever i kernefamilien.

Samarbejde kan også være grunden til øget trivsel i deleordningen

Forskerne understreger dog, at der mangler mere indsigt i, hvad der præcis var årsagen til deres resultater. Det kan tænkes, at forældre, der efter en skilsmisse vælger den ligeligt fordelte deleordning også har et bedre samarbejde, som også er påvist som en stor faktor, når det drejer sig om børns trivsel i deres dele- eller samværsordning.
Læs mere om forskningen om skilsmisse og børn og deleordning her

Ny forskning om deleordningens betydning for børn
Forskning om 7/7 deleordningen

Gør det nemt at skabe sammenhæng & trivsel i jeres deleordning 

CoPilots er en app, der er skræddersyet til at tænke hele vejen rundt om børn i en deleordning.
Her kan forældre dele oplysninger om barnets oplevelser, udvikling & trivsel samt koordinere praktik og aftaler om barnet på tværs af de 2 hjem efter skilsmissen.
Læs mere om CoPilots her

Skilsmisse og børn; deleordning og geografi bør passe sammen

Det er afgørende for børns trivsel, at deres deleordning efter skilsmissen fungerer. For at I kan vælge den rigtige deleordning, er der flere parametre at kigge på. Hvordan etablerer I jer geografisk efter jeres skilsmisse, hvordan er jeres barns behov for struktur og hvordan er barnets nærmiljø i forhold til skole, daginstitution og kammerater.

Forskning vedrørende skilsmisse og børn og deleordning peger på, at mange børn opfatter afstanden mellem forældrenes hjem som afgørende for, hvordan de opfatter deres deleordning. Særligt de større børn foretrækker at være nær deres venner og fritidsaktiviteter. Når det ene hjem var langt fra barnets nærmiljø, blev det ofte rangeret mindre attraktivt af børnene.
Det er dog ikke altid, at tingene kan gå op i en højere enhed, selvom en skilsmisse og børn kræver en deleordning og samarbejde. Hvis I kommer til at bo langt fra hinanden efter skilsmissen, er der flere gode råd at hente. Du kan læse mere her, hvis I ikke kommer til at bo tæt på hinanden.
Læs mere her: Efter skilsmissen; Sådan sikrer I barnets venskaber i en deleordning med stor afstand mellem de 2 hjem

Skilsmisse og børn – deleordning til børn under 3 år

Tidligere har der været en overvejende holdning om, at børn under 3 år har behov for en deleordning, hvor der er én fast base. Der er dog flere forskere på området, der peger på, at teorien om tilknytning ikke holder, når der er tale om skilsmissebørn. Her er det vigtigere, at barnet knytter sig til begge forældre, og der er ikke noget til hinder for, at børn kan få en sund tilknytning til begge forældre, selvom barnet har 2 baser og sover 2 forskellige steder.

Læs mere om deleordning og børn under 3 år her

Kræver skilsmisse og børn altid en deleordning?

Der er ikke nogen lovgivning, der stiller krav om, at I vælger en deleordning efter skilsmissen. Der er dog en lovgivning, der sikrer børns ret til kontakt med begge forældre. Det er helt op til jer at finde den deleordning, der passer jer og få det til at fungere. Hvis I ikke kan blive enige om valg af deleordning efter jeres skilsmisse, kan I få hjælp i Familieretshuset.

Forrige Bliv glad igen efter skilsmisse
Næste Min datter og ekskæreste modarbejder min nye kæreste

Du vil også kunne lide

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply