Sammenbragte familier – styr udenom konflikterne

Sammenbragte familier – styr udenom konflikterne

Sammenbragte familier er store, sjove og består som regel af 2 voksne, der vil både børn og voksne det bedste. Mange sammenbragte familier oplever dog udfordringer i processen med at få familielivet til at glide i hverdagen.

Sammenbragte familier & etablering af en ny familie

En sammenbragt familie vil bestå af ihvertfald én forælder, der kommer med sine børn, som har haft et familieliv et andet sted. Sommetider vil begge voksne have børn med sig, så der er 2 familier med 2 forskellige traditioner, vaner og forventninger at tage hensyn til.
Udfordringerne i sammenbragte familier er ofte, at 2 familier kommer med hver deres bagage og forventinger til familielivet. Samtidig er der rigtig mange følelser at tage hensyn til fra både de voksne og fra børnene.

Følelser der gør sammenbragte familier komplekse

Børn i sammenbragte familier er ofte kede af, at deres forældre ikke bor sammen. Det kan vise sig på flere måder. Måske er børnene afvisende overfor den nye bonusforælder eller måske bliver barnet ekstra ‘klæbende’ på den biologiske forælder. Jalousi og usikkerhed fra barnet kan også vise sig på flere måder. Måske nægter barnet at lytte til den nye bonusforælder, tale til bonusforælderen eller måske laver barnet ‘bevidst’ ballade og modstand. Det er vigtigt, at I som voksne kan tage det i den armslængde, det skal. barnets afvisninger eller modstand handler ikke om bonusforælderen som person, men er barnets måde at reagere på ift det alt det nye.

De voksnes følelser i den sammenbragte familie

De voksnes følelser i den sammenbragte familie kan også være komplekse. En blanding af glæde over den nye kærlighed og den nye familie og følelser som skyld og sorg over barnets forliste kernefamilie. Samtidig kan det være svært at rumme alle de involveredes følelser. En ny partner, der skal have opmærksomhed og børn, der skal have opmærksomhed.

Typiske følelser i den sammenbragte familie

·Frustration: Husk at det tager tid at etablere jeres nye familie. Ofte er processen med at lande i en sammenbragt familie noget, der tager flere år.

·Tvivl: Gør I det godt nok, og er børnene ok. Tvivl om jeres valg kan opstå. Søg hjælp sammen og arbejd sammen som (bio & bonus)forældre. Tænk dette som en virksomhedsfusion, hvor I begge har samme mål og interesser.

·Bekymring: Bliver det nogensinde godt? Del jeres bekymringer, evt med andre udeforstående. Find netværk online eller forums for sammenbragte familier, hvor I kan hente inspiration.

·Skuffelse: I gør det så godt, som I kan – så hvorfor går det ikke bedre? Husk at se på fremgangen. Øv jer I at tale om, hvad der gik godt, og hvordan I får mere af det frem.

·Håb: Bevar håbet. Når I får etableret jeres familie rigtigt, og alle børn og voksne trives, er en stor familie en gave, der vil give jer mange gode oplevelser fremadrettet.

Når en sammenbragt familie skal flytte sammen

Når I skal starte på jeres nye familie, er der flere ting I skal overveje og forberede.
En klassisk fejl, som mange par laver, er at flytte sammen for hurtigt. Forelskelse og lysten til sammen at skabe en familie, kan overskygge for realiteterne. Overvej, om børnene skal have muligheden for at lære den nye voksne bedre at kende, inden I flytter sammen.
Hvis I er nået dertil, hvor fasen med, at børn og voksne lærer hinanden at kende er overstået, så tag børnene med på råd. Børnene skal selvfølgelig ikke bestemme, hvorvidt I skal flytte sammen eller ej, men børnene kan have nogle gode ideer, ønsker eller inputs til, hvordan den nye sammenbragte familie skal være.

Læs også: Skilsmissebørn til forældre; Sådan vil vi gerne møde din nye kæreste

Forberedelse på at flytte sammen i en sammenbragt familie

Snak med børnene om, hvad de ønsker sig, og hvad de bekymrer sig over, ved udsigten til den nye sammenbragte familie. Fokusér på det positive, men giv plads til bekymringerne. En god måde at tale med børn på er, at lave en runde, hvor man hver siger 2 ting, man glæder sig til, eller synes er godt, og så én ting, som man er bekymret over. Hvis I som voksne også kan sætte ord på en bekymring, bryder I tabuet overfor børnene. I kan fx starte med at sige ‘jeg glæder mig til, at vi kan være mere sammen, og jeg håber, at vi skal på sjove ferier. Jeg er bekymret for, om ét badeværelse er nok, når vi bliver flere’.
Vær klar over, at det tager tid at etablere en sammenbragt familie. Gør jer det klart fra start af; det her er noget, der tager nogle år at lande i.


Hent en gratis plakat til sammenbragte familier her

 

Ja tak – send mig den gratis plakat!


Skriv jeres ønsker ned

Skriv ned hvilke ønsker, børnene har til jeres sammenbragte familie, og forsøg at indfri dem. Det kan fx være, at alle får deres eget værelse, eller det kan være, at der bliver lagt alenetid ind med den biologiske forælder én gang om ugen. Lav en kontrakt, som både voksne og børn er sammen om at udforme. Så er I samlet på et hold, der har sagt ja til en opgave sammen. Her kan I skrive de ønsker, I har og I kan skrive konkrete aftaler. Fx kan et ønske være, at der altid er fællesspisning torsdag, hvor alle er samlet.

For par, der begge har børn fra tidligere

Når I begge har børn, vil I stå i en kompleks situation. I skal både være forældre for eget barn og sørge for, at barnet trives i den ny familie, og I skal formå at engagere jer i det nye bonusbarn. Samtidig kan det være svært at finde balancen i, at der selvfølgelig er forskel på dit eget barn og et ‘fremmed’ barn.

Må du gøre forskel på dit eget barn og dit bonusbarn

Lav aftaler om, hvordan I behandler det biologiske barn og bonusbarnet. Børnene er uden skyld og ansvar for, at kernefamilien er erstattet med en sammenbragt familie, så tag udgangspunkt i, at børnene selvfølgelig skal føle sig lige meget værd. Der skal ikke være forskel på ydre ting, som gaver og værelser samt privilegier i hjemmet. Der kan dog være forskel på tiden med de voksne. Det kan være en rigtig god ide, at barnet får alenetid med din biologiske forælder, hvor bonusbørn og bonusforældre ikke er med. Her er det en god ide, at oplevelserne udlignes ved, at bonusbarnet får samme oplevelse bare med sin egen biologiske forælder. På den måde er der ikke forskel på børnenes oplevelser, men forskel på tiden med de voksne.

For jer, hvor kun den ene part har børn

For sammenbragte familier, hvor kun den ene voksne bringer børn med ind i forholdet, ser tingene lidt anderledes ud. Her er kun ét sæt børn at tage vare på, og det forenkler ofte tingene. Den nye bonusforælder har tid til at give bonusbarnet opmærksomhed, selvom det også er en udfordring ikke selv at have børn, men alligevel skulle være forælder.
Det er vigtigt, at den biologiske forælder anerkender, hvilken stor opgave det er. Den voksne uden børn har ikke bedt om at blive forælder og skal alligevel agere sådan. Samtidig kan der være følelser på spil, hvor et ønske om get barn er til stede – eller måske følelser om det stik modsatte, hvor man ikke endnu havde ønsket sig børn i sit liv.

Den biologiske forælder skal tage ansvaret

I den sammenbragte familie med kun ét sæt børn, er det den biologiske forælder, der skal tage ansvar for relationerne. Hjælp dine børn, men husk også at anerkende din kærestes indsats. Den biologiske forælder skal formå at være både hensynsfuld som kæreste og som forælder – en svær opgave, hvor man gerne vil stille alle tilfredse.

5 gode råd til den biologiske forælder i en sammenbragt familie

·Brug tid alene med dit barn/børn. Det mindsker jalousi og usikkerhed fra barnets side, og kan også opfylde et behov hos dig selv om at være tæt med barnet uden at skulle tage hensyn til bonusforælderen.

·Respektér at det ikke er det samme at være bonusforælder og biologisk forælder. Fx er det ofte et problem med børn sovende i sengen for en bonusforælder.

·Vær fleksibel med løsninger. Hvis bonusforælderen fx ikke vil have børn i sengen, kan du fx sove med barnet på en madras hver fredag, så I alligevel får denne nærhed. Står barnet op om natten og kommer til dig, kan du følge med barnet ind og sove hos det.

·Inddrag din kæreste i barnets liv. På den måde føler din kæreste sig ikke udenfor, og I kan sammen etablere traditioner og vaner som en familie.

·Vær ikke bange for at irettesætte dit barn ift opførsel overfor din kæreste. Det er ok, at barnet ikke er begejstret for det nye familiemedlem, men i en familie kan man godt forlange, at man behandler hinanden ordentligt. Der er altså aldrig nogen undskyldning for fx at ignorere den nye bonusforælder.

Opdragelse i den sammenbragte familie; hvem må hvad?

Opdragelse af børn er et ømt punkt for alle forældre. I sammenbragte familier kan det blive endnu mere ømtåleligt, da her ikke er samme fælles udgangspunkt om, at barnet er fantastisk, uanset hvad. Derfor kan kritik af fx opførsel eller væremåde hos barnet blive konfliktfuldt mellem jer voksne. Forsøg at tage udgangspunkt i, at det handler om barnets opførsel – IKKE om, hvorvidt barnet er dejligt eller ej.
Der er ingen rigtige svar på, hvordan opdragelse af børn i den sammenbragte familie skal foregå. Vigtigst er det, at I som voksne aftaler, hvordan I håndterer det. Hav forståelse for begge sider af sagen; det er svært, at være voksen i et hjem med børn, hvis man ikke må opdrage på dem, og det er også svært at være forælder, og lade en anden voksen opdrage sine børn.

De sammenbragte familiers styrke

Sammenbragte familier er ikke kun problemer og afsavn. Der er masser af styrker ved at være samlet i en stor, forskelligartet familie. Børnene lærer at tage hensyn og samarbejde og de voksne har ofte friheden med dage uden børn, hvor der kan tankes op med kærestetid, så energien til børnene er det meget større. når den sammenbragte familie lykkes, er der mange voksne og deres ressourcer og kærlighed til at støtte børnene at trække på. Samtidig

Sammenbragte familier og rådgivning

Der er flere terapeuter, der har specialiseret sig i at rådgive sammenbragte familier. En af dem er Janne Førgaard, der har specialiseret sig i sammenbragte familier, hvor bonusforældre bliver udfordret på familielivet. Du kan besøge Janne her.
Du kan også benytte vores gratis Brevkasse, hvor du kan få hjælp af forskellige eksperter, der alle er eksperter indenfor familieliv og jura i skilsmissefamilier. Brevkassen er gratis at bruge. find den gratis Brevkasse om skilsmissefamilier, jura, børns trivsel og sammenbragte familier her

10 gode råd til at lykkedes i sammenbragte familier

·Tal om jeres forventninger til jeres nye familie og lav klare rammer. Fx omkring forventninger til, om man altid tager på ferier samlet eller om man også tager afsted hver for sig med egne børn.

·Fortæl jeres familie og venner, helt konkret, hvordan I ønsker, de skal behandle jeres sammenbragte familie. Er det fx i orden, at bedsteforældrene gør forskel på børnene?

·Giv plads til forskelligheder. En sammenbragt familie bliver aldrig som kernefamilien, og det er uundgåeligt, at I er forskellige – både børn og voksne.

·Snak sammen (de voksne) om tabuerne. Der ér forskel på dine og mine børn. At sætte ord på tager brodden af og gør det mindre farligt.

·Hvis I har mulighed/økonomi til det, så søg ekstern hjælp. Rådgivning og hjælp kan være en rigtig god ide til at se tingene i et større perspektiv og få noget overblik. Online findes også flere gratis alternativer og fællesskaber, hvor I kan finde sparring hos ligesindede.

·Giv tid! Sammenbragte familier tager tid at få etableret, og det er ikke ualmindeligt, at det tager nogle år at finde den rette formel.

·Tal om tingene, før de opstår. Det er langt lettere at finde løsninger på forhånd, end når problemet ER opstået.

·Forsøg at etablere gennemsigtighed til børnenes andre forældre. Samarbejde og forståelse på kryds og tværs kan øge forståelsen for jeres sammenbragte families behov. På den måde kan det blive lettere at have held med at koordinere højtider, ferier osv så hele alle børn kan være med.

·Sørg for at I deler overblikket med hinanden i jeres sammenbragte familie. Det er vigtigt, at I begge kan følge med i den fælles hverdag, uanset hvordan I fordeler opgaver og ansvar om børnene mellem jer.

CoPilots app er skræddersyet til skilsmissefamiliers behov for planlægning på tværs af flere hjem med plads til bonusforældre samt flere børn med forskellige forældre.

Forrige Maria blev skilt; Samarbejde er altså mere end blot at være gode venner
Næste Få en gratis plakat til sammenbragte familier

Om forfatteren

Louise Lisner
Louise Lisner 76 Indlæg

Louise Lisner er skilsmissemor til 2 skønne drenge i en 7/7 ordning. Med en hverdag som alenemor i lige uger, en kæreste med 2 egne børn i ulige uger, en fortid som sammenbragt familie (med sin nuværende kæreste) og en eksmand med en ny kone er erfaringerne mange, når det angår hverdagen i skilsmissefamilien.

Se alle indlæg fra denne forfatter →

Du vil også kunne lide

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply