Økonomisk beregner til børnebidrag

Økonomisk beregner til børnebidrag

Både far og mor har pligt til at forsørge barnet. Nogle vælger at dele de offentlige ydelser og de faste udgifter. Andre vælger at samværsforælderen betaler et børnebidrag. Så er det bopælsforælderen, der har ansvaret for at forsørge barnet. Børnebidraget kan fastsættes af Statsforvaltningen eller det kan aftales.

Her kan du beregne Statsforvaltningens vejledende satser, værdien af skattefradrag til bidragsbetaler og den reduktion. det sker i barnets personfradrag, når der betales procenttillæg.

[auto-iframe link=”https://www.samarbejdsrummet.dk/child_supports/new” height=700 scroll=true]

Aftale om børnebidrag

Far og mor kan stort set frit aftale, hvordan barnet forsørges. Det kan være en aftale hvor far og mor vælger:

  • at dele de offentlige ydelser og fradrag og barnets faste udgifter eller
  • at samværsforælderen betaler et børnebidrag, f.eks. svarende til det Statsforvaltningen ville fastsætte. Så er det alene barnets bopælsforælder, der har ansvaret for at forsørge barnet.

Laver I selv en aftale, så sørg for at indarbejde, at Statsforvaltningen altid kan ændre aftalen (for fremtiden), på samme måde som hvis Statsforvaltningen selv havde fastsat det. De færreste kan nemlig overskue konsekvenserne af en fast aftale på længere sigt. Og uden en sådan formulering, så kan Statsforvaltningen ikke fjerne eller reducere et aftalt bidrag som er højere end det, de selv havde fastsat. Men de kan altid hæve et aftalt bidrag, der er lavere end de selv havde fastsat. Far og mor skal altså være opmærksomme på at stille bidragsbetaler og bidragsmodtager lige.
Det kan du få meget mere viden om i onlinekurset: Når far og mor ikke er kærester

Statsforvaltningens oversigter

Børnebidraget består i at et grundbeløb på kr. 1.180 kr. samt et tillæg på kr. 153. I alt: 1.333 kr. pr. barn pr. måned (2017).
Tjener bidragsbetaler mere end ca. kr. 490.000 pr. år, så forhøjes børnebidraget med et procentbidrag på 100, 200 eller 300 pct. af grundbeløbet. Der kan fastsættes procentbidrag til 400 pct. som efter praksis er maksimum. Det sker sjældent, så der er ikke fastsat vejledende retningslinjer. Antallet af børn som bidragsbetaler forsørger har indflydelse på Statsforvaltningens fastsættelse af bidrag. Bidragsmodtagers og barnets indkomstforhold har ikke betydning for bidragets størrelse.
Børnebidrag tabel
Kilde: DetHeleBarn.dk på baggrund af Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2017 samt Vejledning om børne- og ægtefællebidrag

Få mere rådgivning om børnebidrag og sammenhæng mellem bopæl og samvær

DetHeleBarns ydelser er udviklet til, at delefamilien styrer uden om skilsmissesystemets snubletråde og får et godt afsæt til et varigt samarbejde. Der er fokus på, at økonomien og det praktiske samarbejde understøtter fleksibiliteten i barnets bopæl og samvær.
Du kan på få minutter få adgang til vigtig viden i onlinekurset: Når far og mor ikke er kærester og  praktisk hjælp i SamarbejdsRummet samt individuel rådgivning.
V/Helle Thejn,
DetHeleBarn.dk

Forrige S stiller forslag om delt bopæl hos skilsmissebørn
Næste Hvornår må børn være alene hjemme?

Om forfatteren

Du vil også kunne lide

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply