Når far og mor får nye kærester

Når far og mor får nye kærester

I en SFI rapport, hvor børnene bliver interviewet om nye familierelationer, fortæller børnene om deres syn på forældrenes nye kærester.
Du kan læse hele rapporten her SFI Børn i deleordninger

Når far og mor får nye kærester

Børnene italesatte udvidelsen af familien, når far og/eller mor fik nye kærester, der måske havde børn i forvejen, som havende stor indvirkning på hverdagen i de to hjem.
Udvidelsen af familien, der for skilsmissebørn i almindelighed også vil have betydning, kan for børn i deleordning i ekstra grad blive betydningsfuld, fordi barnet befinder sig så meget tid sammen med begge forældre, og har sit hjem fordelt på to adresser.

Mange børn accepterede deres forældres nye partnere.
Børnene oplevede dem som rare og gav udtryk for, at de nye partnere indgik som en integreret del af det hjem, barnet befandt sig i halvdelen af tiden.

Det positive element

Et eksempel var 14-årige Sigurd fra Charlottenlund.
Det var 8 år siden, hans forældre gik fra hinanden, og begge forældre var blevet gift på ny. På morens side havde Sigurd fået en lillesøster. Sigurd gav udtryk for, at han var glad for sine nye stedforældre, som han havde et godt forhold til. Morens mand og farens kone kunne hjælpe ham med lektier og havde i øvrigt et godt forhold til hans forælder i det andet hjem. Ikke desto mindre kom det til udtryk i interviewet med Sigurd, at han prioriterede at være sammen med sine biologiske forældre. Stedforældrene var accepte- rede og et positivt element i hans liv, men det var moren og faren, Sigurd var tættest knyttet til. Lillesøsteren i morens hjem var han meget glad for. Generelt blev nye halvsøskende beskrevet positivt.

Når forholdet til den nye partner kompliceres

Andre børn havde en mere frustreret relation til nye partnere. I Kerteminde havde faren en kæreste, som de to søskende, Ask og Emilie på 12 og 14 år, ikke var glade for. De to søskende oplevede, at kæresten kom og bestemte og lavede om på regler og pligter og desuden skældte meget ud.
→Læs også ‘børns råd til forældrene: hvornår vil vi møde din nye kæreste

For meget hensyn og opmærksomhed

En del børn oplever, at forældrene tager mere hensyn til den nye partner end til dem, og at der gives meget opmærksomhed på den nye partner.

Nye søskende

Der var dog også børn, der var glade for de nye søskende. Undersøgelsen viser, at børnenes forhold til nye søskende i høj grad afhænger af forældrenes måde at håndtere situationen på og forældrenes prioriteringer i forhold til barnet. Det havde ligeledes betydning for børnenes forhold til nye søskende, om de skulle dele hverdag sammen: Flertallet af de børn i undersøgelsen, der oplevede, at deres forældre via en ny partner bragte stedsøskende ind i familien, boede ikke sammen med de nye søskende. Det skyldtes blandt andet, at en del af de medbragte søskende var ældre og udeboende, mens andre kun kom på samvær i det hjem, hvor barnet i undersøgelsen befandt sig halvdelen af tiden.
I undersøgelsen var børn, hvis nye søskende ikke blev en fast bestanddel af barnets ene hjem, mindre artikulerede omkring både positive og negative følelser for de nye søskende end børn, der oplevede, at de i det ene hjem havde fået andre børn, de skulle leve sammen med.

Mange forskellige forholds betydning

I undersøgelsen var der børn, der fortalte, at deres forældre havde haft flere forskellige forhold. Mange eller ustabile parforhold efter familiebruddet involverede for børnene yderligere omstilling, når de skulle forholde sig til en ny voksen – og måske nye børn – i familien, som måske senere forsvandt igen.

Gennemgående var det imidlertid en stor omvæltning for børnene, når mor eller far fandt sig en ny. Generelt blev der italesat følelser som usikkerhed og nervøsitet over, hvad udvidelsen af familien ville betyde.
→Læs også Skiftedag og logistik i forhold til børnenes trivsel 

Når usikkerheden fylder hos børnene

Opsummerende havde stedforældre og udvidelsen af familien for børnene i undersøgelsen både positive og negative konsekvenser. For nogle tippede det barnets trivsel i negativ retning: Disse børn oplevede, at de kom nummer to i rækken efter forælderens nye partner og eventuelle nye søskende. De var usikre på deres status og havde måske stadig et ønske om, at forældrene fandt sammen igen, hvilket blev mindre sandsynligt, når forældrene fik nye kærester. For andre var nye stedforældre et positivt islæt. Børnene kunne lide dem, stedforældrene kunne bruges i hverdagen til for eksempel lektier, og en ny partner til far eller mor skabte ro i forholdet mellem forældrene.
Forrige Rabat på Lalandia-ophold
Næste Nemme (børnevenlige) lækkerier til weekenden

Du vil også kunne lide

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply