Ny børneenhed skal hjælpe børn der mistrives i skilsmissen

Ny børneenhed skal hjælpe børn der mistrives i skilsmissen

I 30 % af de skilsmisser, der ender i statsforvaltningen, er der stor risiko for at børn mistrives. I 10 % af sagerne er der ligefrem fysisk eller psykisk vold. Det viser en ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI.

Tunge problemer i en tredjedel af sagerne

Omkring 25 % af alle skilsmisser ender i Statsforvaltningen, fordi forældrene her brug for hjælp til at håndtere situationen. SFI har undersøgt 1.500 skilsmissesager i Statsforvaltningen og er nået frem til, at familierne kan deles ind i tre næsten lige store grupper. Én uden nævneværdige konflikter, én hvor forældrene har store indbyrdes konflikter, men ikke andre problemer.
I den sidste tredjedel er der tunge problemstillinger som eksempelvis vold og misbrug. Her fortæller forældrene selv om manglende omsorg for børnene, om alkohol- og stofmisbrug, hyppig forekomst af psykisk sygdom og et ekstremt højt konfliktniveau mellem forældrene, fortæller Mai Heide Ottosen, seniorforsker hos SFI.

Risiko for at børnene mistrives

“De her børn er i stor risiko for at mistrives. Og vi ved fra undersøgelser, at de kan tage skade af at se vold mellem forældre, ligesom børnene selv bliver mere eksponerede for vold og overgreb i de familier” siger seniorforskeren.
Mai Heide Ottosen håber, at den nye SFI-rapport kan øge opmærksomheden på, at det er vigtigt at få øje på faresignalerne tidligt og sætte ind med hjælp til børnene.
Børne- og socialminister Mai Mercado kalder det alvorligt, at så mange skilsmissebørn befinder sig i familier med misbrug, psykisk sygdom, højt konfliktniveau og vold.

Ny børneenhed skal hjælpe børnene

Ingen børn fortjener et dårligere liv, bare fordi deres forældre bliver skilt.
MAI MERCADO, BØRNE- OG SOCIALMINISTER

I løbet af de kommende uger vil Mai Mercado præsentere et samlet udspil om rammerne for en ny måde at håndtere skilsmisser i Statsforvaltningen på. Et af elementerne bliver en ny, særlig børneenhed, der skal have fuldt fokus på børnenes trivsel. Enheden skal bestå af børnesagkyndig socialrådgivere og børnepsykologer.
“De skal tale med barnet og have fuldt opmærksomhed på, at barnet kommer så godt gennem hele skilsmissen som muligt. Jeg tror, det er afgørende vigtigt med sådan en fokuseret indsats” siger Mai Mercado.
Børnenheden får også til opgave at spotte børn, der er i risiko for mistrivsel og hjælpe dem videre til andre tilbud, hvis det er nødvendigt.

Forrige 10 udbredte myter om deleordninger
Næste Hvordan påvirker skilsmisser børn

Om forfatteren

Du vil også kunne lide

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply