Når I skal flytte fra hinanden; gode råd til økonomi

Når I skal flytte fra hinanden; gode råd til økonomi

Når I skal flytte fra hinanden, er økonomi en af de ting, der er vigtigt at få styr på.
Økonomi er ofte årsagen til konflikt mellem forældre, der flytter fra hinanden, og samtidig skal deles om udgifter til børn og dele en eksisterende formue i form af fx bolig, pensionsopsparinger m.m.
Det kan derfor være en ide med rådgivning, hvis ikke I er enige om, hvordan I bedst muligt sikrer jer og hinanden i en rimelig aftale.
Desværre kan det ofte være flere år efter en bodeling, skilsmisse og økonomisk aftale, at konsekvenserne for alvor går op for dig.

At flytte fra hinanden kommer ofte til at handle om økonomi

Der er spørgsmål om pension, fælles gæld, gæld, der måske kun står i den enes navn, friværdi i bolig, ubetalte regninger og derudover en aftale om økonomi vedrørende jeres fælles børn.

Prøv den økonomiske beregner her

Du kan bruge den økonomiske beregner til at få overblik over din økonomi og de ydelser, du har mulighed for at søge.
Prøv den økonomiske beregner her

Hvad I skal vide om børnebidrag, når I vil flytte fra hinanden

Skilsmissesystemet kan være komplekst, og der er ting, som er vigtige at vide, før I aftaler børnebidrag. Barnet vil få bopæl hos den ene forælder, og herefter vil den anden forælder figurere som samværsforælder. Det har stor betydning for jeres økonomi, hvor barnets bopæl er.
Begge forældre har pligt til at forsørge barnet økonomisk. det står jer frit for, om I selv får en aftale på plads, eller om I vil have hjælp til en aftale om økonomi, når I ikke længere bor sammen.
Der kan fx vælges:

  • at dele de offentlige ydelser og fradrag og de faste udgifter eller,
  • at samværsforælderen betaler et børnebidrag. Så er det alene bopælsforælderen, der har ansvaret for at forsørge barnet og bliver på barnets vegne modtager af børnebidrag, børne- og ungeydelsen samt eventuelt børnetilskud og forhøjet beskæftigelsesfradrag såfremt bopælsforælderen er enlig forsørger.

Et aftalt børnebidrag

Et aftalt børnebidrag kan ikke sættes ned igen, selvom f.eks. bidragsbetalers indtægt eller barnets udgifter falder. Virkeligheden er, at Statsforvaltningen meget sjældent gør dette. Omvendt hæves et aftalt bidrag, hvis det er lavere end det Statsforvaltningen ville fastsætte. Forældrene bør derfor nærlæse bidragsvejledningen. Og aktivt aftale det, og skrive til aftale, hvis Statsforvaltningen skal kunne reducere et aftalt børnebidrag.

Et fastsat børnebidrag

Når Statsforvaltningen fastsætter børnebidrag, så vurderes primært antal overnatninger med barnet på en 14-dages periode. Hvis barnet opholder sig nogenlunde lige meget hos hver af forældrene (6-7 overnatninger på en 14-dages periode), så vil der typisk ikke blive fastsat bidrag. En typisk konflikt mellem far og mor handler derfor om, at ændre samvær til eller fra en deleordning.
I vurderingen af om der skal fastsættes børnebidrag i en deleordning indgår om forældrene hver især deltager i den daglige og basale forsørgelse af barnet. Om det er far eller mor, der betaler for eksempel de større faste udgifter (daginstitution, skolegang, fritidsaktiviteter og lignende), og hvem køber tøj, betaler for mobiltelefon, giver lommepenge og lignende. Det indgår også i vurderingen, om en af forældrene modtager børnetilskud og børne- og ungeydelse til barnet. Når der ikke fastsættes børnebidrag i en deleordning, så er udgangspunktet, at begge skal afholde de udgifter, der måtte vise sig under barnets ophold. Og det er f.eks. tøj, sko og gaver til klassekammerater.
Bemærk at et børnebidrag fastsat af Statsforvaltningen ikke forholder sig til hvad barnet reelt koster. Det er bidragsbetalers indkomst og antallet af børn, der bestemmer bidragets størrelse.
Hvis der ikke er fælles forældremyndighed, så vil Statsforvaltningen fastsætte bidrag. Også i en deleordning.

Hvordan fungerer skattefradrag, enlig forsørger og børnebidrag økonomisk set

Børnebidrag modtages skattefrit og bidragsbetaler får et skattefradrag, hvor værdien er godt kr. 300 pr. måned (godt 25 pct.) ved et normalbidrag. Når bidragsbetaler har en høj indkomst betales 100, 200 eller 300 pct. ekstra, og procenttillæggene reducerer barnets personfradrag krone for krone. SKAT kan vælge at reducere aftalte børnebidrag i den skattemæssige sammenhæng. Det gør de særligt, hvis det åbenbart overstiger, hvad Statsforvaltningen ville fastsætte. Og der er et særligt fokus på forældre, der deler børnenes bopæl og gensidigt udveksler børnebidrag.

Få råd og vejledning om økonomi og skilsmisse

Helle Thejn fra Det hele barn er specialiseret i vejledning om økonomi til deleforældre.
Helle Thejn tilbyder også SamarbejdsRummet der administrerer det praktiske i et ligeværdigt forældresamarbejde. Du kan ligeledes deltage i kurser om bopæl, samvær og økonomi.

Læs også:
Økonomisk tilskud til fritidsaktiviteter
Økonomisk støtte til sommerferie
Økonomisk hjælp til enkeltudgifter

Ydelser som enlig forsørger

Der er en del økonomiske ydelser at hente som enlig forsørger.
Du kan fx få boligsikring, børnebidrag som enlig forsørger, der er ud over den almindelige børne-unge ydelse, øget beskæftigelsesfradrag, friplads i institution og derudover bidrag fra din tidligere ægtefælde.

Deling af pensioner ved skilsmisse

Pension er en typisk årsag til splid ved skilsmisse. Er I ikke gift, er deling af økonomi ved fraflytning af fælles bopæl endnu mere kompleks.
Oplevelsen af retfærdighed får ofte sindene i kog under processen med at flytte fra hinanden og deling af økonomi.
Er det fx rimeligt, at formuen ikke skal deles, hvis faderen har arbejdet og tjent mange penge, men kun har haft muligheden, såfremt moderen har været hjemme og passe børnene?

Har I været gift, er vilkårene for økonomi og deling, bedre.
Når du og din ægtefælle skal skilles, får I jeres egne pensionsopsparinger med jer. Der er dog undtagelser.
Der er to hovedregler, når I skal dele jeres pensioner.

I beholder hver især jeres pension

Du og din tidligere ægtefælle beholder hver jeres ”rimelige” pensionsordninger. Pension indgår altså ikke i bodelingen. Det gælder både for rate-, kapital- og livrentepension.
Reglerne siger ikke noget om, hvad en ”rimelig” pensionsordning er. Som udgangspunkt kan er en pensionsopsparing, du har via dit job, ”rimelig” – hvis den svarer til, hvad der er normalt for dit fag og dit uddannelsesniveau. Fx er overenskomstbestemte pensionsordninger og/eller arbejdsmarkedspensioner ”rimelige”.

‘Ikke-rimelige’ pensioner skal deles mellem jer

En ”ikke-rimelig” pensionsordning kan fx være en privat pension, du indbetaler til ved siden af den pension, du har gennem dit arbejde.
Har du derimod indbetalt til din tidligere ægtefælles pension for at øge hans/hendes pensionsopsparing, så den matcher din, er opsparingen ”rimelig” og skal ikke deles mellem jer.

Deling af ”rimelige” pensioner – ved hjemmegående, barsel eller lignende omstændigheder

For at sikre den ægtefælle, der har den mindste pensionsopsparing, er der være tilfælde, hvor ægtefællen med den største pensionsopsparing skal dele sin pension (helt eller delvist) med den anden.
Denne økonomiske kompensation udløses typisk, hvis den ene ægtefælle har været hjemmegående, på barsel eller haft et deltidsjob for at tage sig børnene og hjemmet.

Deling af værdi i egen bolig, når I flytter fra hinanden

Står I med et hus, hvor den ene part bliver boende, skal husets værdi vurderes. Sørg for at indhente 3 forskellige tilbud. Ofte er det gratis med et salgstjek hos en mægler, og med 3 uafhængige vurderinger, bør I kunne træffe en beslutning om en rimelig økonomisk vurdering. vær dog opmærksom å, at en ejendomsmægler ofte vurderer huset højere, end en vurdering fra banken. En vurdering afhænger også af boligmarkedet, og om det er en gunstig tid at sælge i.

Når I vil flytte fra hinanden, må børnene komme før økonomi

Afhængig af, hvordan I vurderer jeres samarbejde, er det flere faktorerer at tage hensyn til, når skilsmisse, børn og økonomi er en del af at I flytter fra hinanden.
Giver det mening at slås om økonomi, hvis det betyder, at jeres barn er stillet dårligere?
Er det værdifuldt, at barnet kan blive boende i huset, selvom den ene af jer flytter? Er du villig til at gå på kompromis med økonomisk kompensation, hvis din eks i givet fald ikke behøver flytte, og dit barn derfor kan blive boende?
På sigt; vil fordelingen af økonomi mellem jer, når I flytter fra hinanden, give anledning til konflikt og forværret samarbejde?

Forrige Sidsel voksede op alene med sin far "jeg har altid følt mig enormt elsket"
Næste Hovedbanegården. Tirsdag kl.08:18. Under uret. YES!

Om forfatteren

Du vil også kunne lide

Uncategorized @da

Når børnene ødelægger parforholdet

Har du opdaget de mange artikler om, at børn fylder for meget og ødelægger parforholdet? Familielivet er konstant ude til tørre i det offentlige til evig revision og evig bedømmelse.

Uncategorized @da

Vi deles om udgifter til børnene – er det retfærdigt?

Min eksmand tjener mere end jeg gør. Min eksmand har en større pensionsopsparing, end jeg har. Min eksmand ejer mere fast ejendom end mig. Min eksmand har større skattefradrag end

Uncategorized @da

Hvorfor er min datter for lille til en deleordning?

Debatindlæg af: Michael Nissen. Jeg er far til en datter på 1,5 år. Jeg er ikke længere sammen med hendes mor – vi gik fra hinanden kort tid efter fødslen af

Uncategorized @da

Hvad stiller man op med ensomheden?

En af de ting man uvægerligt konfronteres med når man er en del af en skilsmissefamilie, er ensomhed. Der er en meget stor forskel på ens liv og hverdag alt

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply