Når børnene må bestemme; Sådan vil vi gerne møde din nye kæreste

Når børnene må bestemme; Sådan vil vi gerne møde din nye kæreste

Hvordan gør du det bedst, når du får ny kæreste og børnene er din bedste, og værste, kritiker?
Læs børnenes egne råd og bliv klogere på børn og nye kærester i forskning fra SFI.


Vi ønsker først at møde den nye kæreste, når forholdet er sikkert

Børnene vil ikke møde voksne, som alligevel forsvinder igen.
Derfor; vis hensyn, og tænk dig om, selvom forelskelsen giver dig skyklapper på 🙂

Vi vil gerne vide det i god tid, når vi skal møde den nye kæreste

Giv børnene mulighed for at fordøje nyheden.
En ny kæreste kan give nye forestillinger om familielivet – både hvad der var og hvad de kan komme for barnet.

Den nye kæreste skal holde sig lidt i baggrunden i starten

Børn bryder sig ikke om, at de voksne prøver for meget. Så giv tid og lad tingene udvikle sig stille og roligt.

Den nye kæreste skal ikke forlange at blive inviteret til fødselsdage

Fødselsdage er hellige og er for barnets skyld. En ny kæreste skal ikke inviteres for at ‘please’, men inviteres, når det er naturligt. Husk; det er børnene, det drejer sig om.

Den nye kæreste skal ikke forsøge at være en ny far eller mor

Barnet har (forhåbentligt) allerede en far og en mor. Selvom det ikke skulle være tilfældet, vil barnet alligevel gerne have, at relationen kommer i et naturligt tempo med respekt for barnet.

Den nye kæreste skal ikke sige noget dårligt om far eller mor

Børn er loyale, også i de tilfælde, hvor den ene forælder måske ikke er helt perfekt. Misforstået forståelse fra den nye kærestes side, som fx ‘Ja, din far glemmer også tit jeres aftaler’, vil ikke falde i god jord hos barnet.

Det skal være kort besøg, første gang barnet møder den nye kæreste

Igen; giv tid og lad det komme naturligt – lad børnene fordøje både indtryk og al det nye.


Forskning om børns syn på nye kæreste hos far eller mor

I en SFI rapport, hvor børnene bliver interviewet om nye familierelationer, fortæller børnene om deres syn på forældrenes nye kærester.

Når far og mor får nye kærester

Børnene italesatte udvidelsen af familien, når far og/eller mor fik nye kærester, der måske havde børn i forvejen, som havende stor indvirkning på hverdagen i de to hjem.
Udvidelsen af familien, der for skilsmissebørn i almindelighed også vil have betydning, kan for børn i deleordning i ekstra grad blive betydningsfuld, fordi barnet befinder sig så meget tid sammen med begge forældre, og har sit hjem fordelt på to adresser.

Mange børn accepterede deres forældres nye partnere.
Børnene oplevede dem som rare og gav udtryk for, at de nye partnere indgik som en integreret del af det hjem, barnet befandt sig i halvdelen af tiden.

Det positive element

Et eksempel var 14-årige Sigurd fra Charlottenlund.
Det var 8 år siden, hans forældre gik fra hinanden, og begge forældre var blevet gift på ny. På morens side havde Sigurd fået en lillesøster. Sigurd gav udtryk for, at han var glad for sine nye stedforældre, som han havde et godt forhold til. Morens mand og farens kone kunne hjælpe ham med lektier og havde i øvrigt et godt forhold til hans forælder i det andet hjem. Ikke desto mindre kom det til udtryk i interviewet med Sigurd, at han prioriterede at være sammen med sine biologiske forældre. Stedforældrene var accepte- rede og et positivt element i hans liv, men det var moren og faren, Sigurd var tættest knyttet til. Lillesøsteren i morens hjem var han meget glad for. Generelt blev nye halvsøskende beskrevet positivt.

Når forholdet til den nye partner kompliceres

Andre børn havde en mere frustreret relation til nye partnere. I Kerteminde havde faren en kæreste, som de to søskende, Ask og Emilie på 12 og 14 år, ikke var glade for. De to søskende oplevede, at kæresten kom og bestemte og lavede om på regler og pligter og desuden skældte meget ud.

For meget hensyn og opmærksomhed

En del børn oplever, at forældrene tager mere hensyn til den nye partner end til dem, og at der gives meget opmærksomhed på den nye partner.

Glæden ved nye søskende

Der var dog også børn, der var glade for de nye søskende. Undersøgelsen viser, at børnenes forhold til nye søskende i høj grad afhænger af forældrenes måde at håndtere situationen på og forældrenes prioriteringer i forhold til barnet. Det havde ligeledes betydning for børnenes forhold til nye søskende, om de skulle dele hverdag sammen: Flertallet af de børn i undersøgelsen, der oplevede, at deres forældre via en ny partner bragte stedsøskende ind i familien, boede ikke sammen med de nye søskende. Det skyldtes blandt andet, at en del af de medbragte søskende var ældre og udeboende, mens andre kun kom på samvær i det hjem, hvor barnet i undersøgelsen befandt sig halvdelen af tiden.
I undersøgelsen var børn, hvis nye søskende ikke blev en fast bestanddel af barnets ene hjem, mindre artikulerede omkring både positive og negative følelser for de nye søskende end børn, der oplevede, at de i det ene hjem havde fået andre børn, de skulle leve sammen med.

Det er negativt, når der er for mange kærester ind over

I undersøgelsen var der børn, der fortalte, at deres forældre havde haft flere forskellige forhold. Mange eller ustabile parforhold efter familiebruddet involverede for børnene yderligere omstilling, når de skulle forholde sig til en ny voksen – og måske nye børn – i familien, som måske senere forsvandt igen.

Gennemgående var det imidlertid en stor omvæltning for børnene, når mor eller far fandt sig en ny. Generelt blev der italesat følelser som usikkerhed og nervøsitet over, hvad udvidelsen af familien ville betyde.

Når usikkerheden fylder hos børnene

Opsummerende havde stedforældre og udvidelsen af familien for børnene i undersøgelsen både positive og negative konsekvenser. For nogle tippede det barnets trivsel i negativ retning: Disse børn oplevede, at de kom nummer to i rækken efter forælderens nye partner og eventuelle nye søskende. De var usikre på deres status og havde måske stadig et ønske om, at forældrene fandt sammen igen, hvilket blev mindre sandsynligt, når forældrene fik nye kærester. For andre var nye stedforældre et positivt islæt. Børnene kunne lide dem, stedforældrene kunne bruges i hverdagen til for eksempel lektier, og en ny partner til far eller mor skabte ro i forholdet mellem forældrene.
Forrige Læs om regler for ferie og deleordning
Næste Et lille valg - en stor betydning

Om forfatteren

Du vil også kunne lide