Når barnet bliver teenager, bør I kigge på deleordningen

Når barnet bliver teenager, bør I kigge på deleordningen

Selvom jeres barn har en velfungerende samværs- eller deleordning, er der god grund til at evaluere på den, når barnet kommer i teenagealderen.
Ofte vil en teenager ønske sig ændringer i samværet, da teenagealderen indebærer en anden kontakt til venner og en anden måde at bruge fritiden på. Samtidig er teenagealderen en periode, hvor barnets behov for forældrene erstattes af løsrivelse – mange børn bliver også mere kritiske overfor forældrene, og begynder at blive mere opmærksomme på egne behov og ønsker.

Halvdelen af teenagere i en deleordning skifter til samværsordning

Antallet af børn, der lever i en deleordning, er halveret når de bliver teenager (SFI).
Den mest almindelige årsag til ændring af deleordning til en samværsordning er, at børnene selv ønsker en ændring. Dette sammenlagt med, at forældre i stor grad er lydhøre overfor børnenes ønsker, når børnene når en hvis alder.
Læs også: Når din teenager skal trives i en deleordning

Derfor ønsker teenagere ofte én base i stedet for deleordningen

Børnenes ønsker om en anden samværsordning bunder ofte i, at ønsket om at være tæt på venner og have mere frihed til at dyrke vennerne, påvirkes af en deleordning, hvor mor og fars behov for også at hygge med barnet, ofte spiller ind på weekender og fritid. Fx fortæller flere skilsmissebørn, at de ærgrer sig over, at weekend og skiftedagen mellem hjemmene, ofte er booked til forældrene – fordi forældrene ønsker at bruge tid med barnet, når det er ‘deres uge’.
Afstanden mellem de 2 hjem spiller også en stor rolle. Som teenager er det vigtigt selv at kunne færdes mellem venner og fritidsaktiviteter, og er der stor afstand mellem far og mor hjem, kan dette have indflydelse på, hvordan en teenager trives i deleordningen.
Samtidig kan de praktiske ting fylde mere. Er yndlingsblusen hos mor, og man skal bruge den til en fest, mens man er hos far, kan dette blive et irritationsmoment for teenageren.
Læs også: Sådan støtter du op om barnets venskaber mellem 2 hjem

Tag din teenager med på råd

Hvis I allerede har en deleordning, tyder forskningen på, at I som forældre allerede er gode til at kommunikere og samarbejde. Tag derfor jeres teenager med på råd – hvordan fungere hverdagen bedst, og hvordan kan I hjælpe i de år, der er udfordret af hormoner, venskaber, kærester og almindelig teenage-tværhed. Fungerer den ordning I har, eller kan I justere, så den bliver bedre?
Børnesagkyndige Hanne Søndergaard Jensen støtter op om, at det er en god ide at lytte til børnene  ”Man skal lade barnet blive hørt ved at tale om, hvordan samværet kan passe ind i barnets hverdag. Men det er den voksne, der skal tage beslutningen ud fra barnets forskellige forslag og forestillinger om samvær”.
bonusmor

Forrige Hvordan får jeg min kæreste til at forstå, at jeg ikke vil være bonusmor?
Næste Hvordan kan jeg hjælpe min bonusdatter, der mistrives?

Om forfatteren

Du vil også kunne lide

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply