Læs om regler for ferie og deleordning

Læs om regler for ferie og deleordning

Er I løbet sur i enigheden?
Læs de tørre regler og facts omkring ferie og deleordning, når kommunikationen ikke rækker.

Regler for bopælsforælderens ferie

Bopælsforælderen må ikke placere ferie med barnet udenfor almindelige ferie og helligdagsperioder på en sådan måde, at det går ud over barnets samvær med samværsforælderen.
Almindelige ferie og helligdagsperioder defineres i denne sammenhæng som værende løbende med skoleåret. Dvs. vinterferie, påskeferie, sommerferie, efterårsferie, juleferie og helligdagene.

Erstatningssamvær og varsling af ferie

Bopælsforælderen skal varsle ferie, der påvirker samværet, i ’rimelig tid’.
Samværsforælderen har ret til erstatningssamvær, hvis bopælsforælderens ferie går ud over de faste samværsperioder.
Hvis man ønsker at gøre brug af erstatningssamvær, skal man fortælle bopælsforælderen, at man ønsker erstatningssamvær, når man får besked om aflysningen af samværet. Statsforfatningen har ikke lovhjemmel til at hjælpe forældrene med at få gennemført erstatningssamværet, hvis det ikke overholdes. Hvis man ønsker hjælp til det, er det fogedretten, som skal kontaktes.
Hvis bopælsforælderen ønsker ferie med barnet i en periode, der vil gå ud over samværsforælderens tid med barnet, skal forældrene i første omgang forsøge at blive enige om en løsning.
Hvis dette ikke kan lade sig gøre, kan bopælsforælderen søge Statsforvaltningen om bortfald i samværet der falder sammen med den ønskede ferie.
Ifølge reglerne kan der kun blive tale om bortfald af samvær, hvis ønsket er særligt velbegrundet. Det kan fx være, hvis bedsteforældrene inviterer familien på ferie for at fejre en rund fødselsdag eller lignende.
Kan I ikke blive enige, er det Statsforfatningen, der kan beslutte udfaldet af aftalen.

Regler for ferie og delebørn til udlandet

Hvis I har fælles forældremyndighed, må I begge tage barnet med til udlandet uden samtykke fra den anden forælder.

Samværsaftalen og ferieperioden

Samværsaftalen er stadig gældende i ferieperioder. Hvis I fx har en 10-4 ordning, kan du som samværsforælder derfor kun tage af sted i de 4 dage.
Mange vælger dog at lave en særskilt aftale om ferie i samværs og deleordningsaftale. Dette er altid en god ide, da det nemmeste er at blive enige i fredstid.

Fuld forældremyndig kontra fælles forældremyndighed

Hvis bopælsforælderen har den fulde forældremyndighed, gælder samværet for samværsforælderen som udgangspunkt kun i Danmark og de nordiske lande, medmindre andet er aftalt.

Nem planlægning og overblik over ændret samvær i ferien

Med den gratis app til skilsmissefamilier, kan I nemt og hurtigt få overblik over samværet i ferieperioder.

Forrige 3 børn? Så skal du passe på!
Næste Når børnene må bestemme; Sådan vil vi gerne møde din nye kæreste

Om forfatteren

Du vil også kunne lide

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply