Læs om skilsmissens historie; frigørelse og skyld afspejler samfundets normer

Læs om skilsmissens historie; frigørelse og skyld afspejler samfundets normer

Vores oplevelser af frigjorthed eller skyldfølelse omkring skilsmissen afspejler det samfund, vi lever i, da synet på ægteskab og skilsmisse ændrer sig i takt med at samfundets normer, økonomiske og sociale muligheder og lovgivning tilpasser sig tiden, vi lever i.

Incest og impotens som eneste gyldige skilsmissegrund førte til skam

Weekendavisen bragte i 2013 et interview med Karen Vallgårda, der har forsket i skilsmisser og børn.
Hun fortæller, at der i Danmark i 1885 herskede victorianske idealer.
Ægteskabet skulle ideelt set være kærligt, og det gjaldt særligt i middelklassen. Selv i tilfælde, hvor idealerne ikke eksisterede, var det svært at opnå skilsmisse, og kun visse smitsomme sygdomme og svigt, heriblandt incest og impotens, kunne ifølge Danske Lov retfærdiggøre skilsmisse. Skilsmisse var således forbundet med skyld, hvilket blev understreget af lovgivningen. Dette både påvirkede og afspejlede holdningen i befolkningen, og skilsmisseraten var på 1.5 %.

Liberale strømninger fik skilsmisseraten til at stige

Tidligt i 1900 tallet kom der nye liberale strømninger, og det blev i visse dele af samfundet mere almindeligt at få bevilliget skilsmisse på grund af ’gemytternes uoverensstemmelser’. Skilsmisseraten var steget til 6 %, men skilsmisse var stadig en diskret affære.
I 1922 blev der vedtaget en liberal og sekulær skilsmisse lov, som åbnede mulighed for, hvad der allerede var en stigende praksis: at ægtepar blev skilt, fordi de var vokset fra hinanden.

Skilsmissen blev anset som en trussel mod den bestående orden

Karen Vallgårda fremhæver, at mange var bekymrede over udviklingen, og at de opfattede loven som en trussel mod den bestående orden mellem mand og kvinde. Fx lød overskriften på en artikel i damebladet ’Vore damer’ i 1923 ’Hvis er skylden? Ligger grunden til de mange skilsmisser ikke ofte i kvindernes mangel på at forny sig?’.
Læs også: S’s vil ændre lovgivningen, så forældres rettigheder viger til fordel for barnets tarv

70’erne gjorde det private politisk og skilsmisseraten steg eksplosivt

I de følgende år steg skilsmisseraten gradvist, og unge begyndte at gifte sig tidligere.
I 1970’erne kom der igen et brud, og med ungdomsoprøret og især kvindebevægelsen, som var en udløber af feminismen, blev der sat spørgsmålstegn ved kernefamilien som institution. Det private blev politisk. Kvinder krævede ligestilling med mændene, og man eksperimenterede med andre familieformer end kernefamilien. Skilsmisse blev opfattet som en frigørelse for kvinden, og som en mulighed for hendes selvrealisering. Skilsmisseraten eksploderede til et niveau der ligner det, det er i dag, på ca. 43 %.

Synet på skilsmisse er igen blevet mindre frigjort og forbundet med skyld

Karen Vallgårda fortæller, at hendes indtryk er, at vores syn på skilsmisse i dag er mindre liberalt. I hvert fald i den veludannede middelklasse.
Det massive fokus på børns trivsel og reaktionen på skilsmisse giver mere skyld til forældrene ift. deres skilsmisse. Der er desuden kommet meget forskning, der viser, at det er skidt for børnene at gennemgå en skilsmisse.
Skyld og skam ændrer sig over tid, og nu er det forbundet til børnene og deres trivsel, hvor disse følelser i 1800-tallet i højere grad var forbundet til Gud og partneren.
Indtil for nyligt var lovgivningen omkring separationsperioden på 1 år, hvilket var et signal om, at forholdet skal tages alvorligt. Det er en måde, hvorpå lovgivningen kan påvirke folks opfattelse af skilsmisse og legaliseringen af den. I dag kan vi blive skilt med nem ID, og det tager kun et klik på computeren. Hvordan det vil påvirke vores syn og holdning til skilsmisse og ægteskab, må tiden vise.

Forrige S ønsker ændring i lovgivningen ved skilsmisser
Næste Sidsel voksede op alene med sin far "jeg har altid følt mig enormt elsket"

Du vil også kunne lide

1 Comment

Leave a Reply