Inddeling af skilsmisser i 3 kategorier

Inddeling af skilsmisser i 3 kategorier

Skal vi kigge til Norge, som opererer i et skilsmissesystem, der kategoriserer familierne ud fra risikoen for, at de ender i konflikt? Det lægger et forslag fra S op til, og børne- og familieministeren bakker op.

Skilsmisser i rød, gul eller grøn kategori

Skalaen er inddelt i 3 kategorier; rød, gul og grøn.
Grøn er de familier, der selv ordner forholdende omkring bopæl, forældremyndighed, penge og børnene – altså de familier, der ikke er i kontakt med myndighederne, men selv leder og fordeler både penge, bopæl og børn mellem sig i skilsmissen.
Gul er de familier, der er i fare for at lande i en skilsmissekonflikt.
Rød er familierne, hvor der allerede er en konflikt I hårdknude, og hvor fart og mor ikke er enige.
Socialdemokratiets socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil foreslår i en kronik i Berlingske, at myndighederne i fremtiden vurderer skilsmissefamilier ud fra risikofaktoren. På den måde kan den enkelte familie få tilbud om enten en familieterapeut eller en mægler.
Ideen er inspireret af den norske model, hvor det såkaldte familieværn står for kategoriseringen i de 3 kategorier.
»I Norge får forældrene meget større ejerskab over situationen, og man giver en del af magten tilbage til familierne. De ender med selv at afgøre en sag, der ellers ville være lagt i hænderne på juristerne. De er forpligtet til at sidde på en stol over for ægtefællen og finde en løsning,« siger Pernille Rosenkrantz-Theil .

Skilsmissesystemet i dag

I dag håndteres skilsmissesager fra statens side med at indsætte jurister til at træffe afgørelserne i familien. Socialdemokratiet ser hellere, at familieterapeuter og psykologer overtager størstedelen af opgaven.
»Vores system er i dag alt for kringlet, og der er alt for mange instanser med indover. Der, hvor vi kan flytte mange mennesker, er fra den gule kategori og over i den grønne. Eller fra den værste ende af den gule til den bedre ende af den gule.«
Forslaget møder umiddelbart opbakning fra børne- og socialminister Mai Mercado (K).
Mai Mercado har tidligere luftet tanken om konfliktmægling fra statens side.
»Rosenkrantz-Theil og jeg er enige om, at vi skal have et bedre system end det, vi har i dag. Et system, hvor familiernes konflikter ikke bliver værre af forskellige og komplicerede sagsgange, men hvor det er enkelt og tydeligt for familierne, hvor de skal gå hen, og hvilken hjælp de kan få. Og hvor hjælpen tilpasses den enkelte familie. Derfor synes jeg også, at den foreslåede inddeling efter familiernes problemtyper er en god idé. Det er helt afgørende, at vi fra politisk side finder en god løsning, så vi kan tage hånd om skilsmissefamiliernes problemer, hvis de ikke selv kan enes. Ikke mindst af hensyn til de børn, der kan komme i klemme i de meget konfliktfyldte sager,« siger Mai Mercado

Børns vilkår ser positivt på forslaget om kategorisering af skilsmisser

Børns Vilkårs direktør Rasmus Kjeldahl ser positivt på S-forslaget.
Han lægger dog vægt på vigtigheden af, at myndighederne har den tilstrækkelige faglighed og de rette ressourcer til at sikre den korrekte opdeling i rød, gul, grøn kategorierne, så familier, der reelt har brug for meget hjælp, ikke bliver afskåret fra den.
»Børn tager skade af skilsmissesager, der kastes rundt mellem juridiske instanser i årevis. Derfor må der sættes målrettet og tidligt ind for at løse konflikten gennem rådgivning. Her er en differentieret indsats en god ide,« siger han.
⇒Læs Børns vilkår udmelding: Skilsmisse er ikke en fiasko

Forrige Kvinders hjerner ændrer sig efter en graviditet
Næste Vi tester årstidernes måltidskasse; kvalitet, nemhed og pris

Om forfatteren

Du vil også kunne lide

2 Comments

Leave a Reply