Hvordan påvirker skilsmisser børn

Hvordan påvirker skilsmisser børn

Hvordan skilsmisser påvirker dine børn, er naturligvis et af de spørgsmål, der fylder mest i den proces, som en skilsmisse er.
Allerede inden den endelige beslutning om skilsmisse er taget, har du sandsynligvis ligget vågen mange nætter og spekuleret på netop det: Hvordan påvirker skilsmisse børn?

Hvordan skilsmisser påvirker børn og hvor du finder hjælp

Knap halvdelen af alle ægteskaber ender i skilsmisse, så dit barn er bestemt ikke alene med oplevelsen af et hjem, der brydes op i 2.
Der er flere steder, hvor du kan finde hjælp til dit barn både under og efter skilsmissen.
Flere skoler har etableret børnegrupper, hvor børn, der er fra skilsmissefamilier, kan møde andre børn, hvis forældre er skilt, og med kyndige voksne kan få støtte til at tale om følelserne og oplevelserne set fra børnehøjde. Det, der i disse grupper betyder noget er ofte, at barnet møder ligestillede og kan spejle sig i andre børn og deres skilsmissefamilier – følelsen af stadig at være helt normal og vide, at andre børn går gennem samme oplevelse.
Statsforvaltningen og har ligeledes børnegrupper, hvor garvede fagfolk sidder klar og ved, hvordan skilsmisse påvirker børn. Statsforvaltningens børnegrupper er gratis, og tilbydes i alle de byer, hvor Statsforvaltningen holder til.


Læs også:
Gratis rådgivning til børn
En personlig historie om erfaring med børnegrupper


Få gratis hjælp af vores skilsmisse eksperter

Du kan også finde hjælp til rådgivning for dit barn flere steder.
Du kan blandt andet besøge vores gratis brevkasse, hvor du kan få gratis hjælp af jurister, psykologer og økonomiske rådgivere.
Brevkassen finder du her

Hvordan påvirker skilsmisse barnets reaktioner og følelser?

Børn har ikke samme kompetencer og mestringsevne, når det drejer sig om at håndtere kriser, som voksne har. En skilsmisse vil være at sammenligne med en krise for børnene, da deres liv, som de kender det, vendes på hovedet.
Børn reagerer derfor ofte med følelser, der ikke altid ligner, at de er relateret til jeres skilsmisse.

Robuste børn i skilsmisser

En af de positive aspekter, som barnet kan få med sig af jeres skilsmisse, er at barnet lærer at håndtere og overvinde kriser.
Faktisk mener flere forskere, at læringen om, at vi mestrer og kommer igennem svære perioder i livet, er udslagsgivende for vores egen oplevelse af lykke og handlekraft senere i livet.


Læs også:
Sådan får du robuste børn
Sådan støtter du dit barns livsduelighed


Der er flere omstændigheder, der er afgørende for dit barns reaktioner, og hvordan jeres skilsmisse påvirker jeres børn.
Nogle af omstændighederne er barnets alder, modenhed, temperament og omstændighederne omkring jeres skilsmisse.
Det er også værd at overveje, hvordan I vil samarbejde. I er nok enige om, ihvertfald ønsker I, et godt samarbejde. Men vidste du, at forældresamarbejdet mellem deleforældre kategoriseres mellem 3 type af forældre? Det kan du læse mere om her:

Når børn påvirkes af skilsmisser

Det er uundgåeligt, at den første tid efter jeres skilsmisse påvirker barnet i en retning, der ikke er positiv. Det, at I vælger at gå fra hinanden skaber utryghed. Barnet, så fremt det ikke er nået en hvis alder, har ikke før overvejet, at sådanne livsændrende ting kan forekomme, og det er derfor en helt anden verden, der åbner sig.
Selv efter flere år vil mange børn ofte spørge, hvorfor forældrene ikke længere er sammen.
Vær varsom med at give forklaringer som fx at i skændes meget. Det kan få barnet til at overveje, om du mon også vil gå fra det, hvis I er sure på hinanden.

Hvordan skal du håndtere barnets reaktioner ved skilsmissen

Som forælder skal du kunne rumme dit barn. Det er svært, hvis du selv er i krise, og det er også ok, at du fortæller, at du også er ked af det og skal vænne dig til det nye. Men du må ikke gøre dit barn bekymret for dig – det er vigtigt, at du husker at være den voksne.
Du skal kunne rumme og anerkende, lytte og snakke med barnet. Læg vægt på, at skilsmissen intet har med barnet at gøre, men en beslutning mellem jer som voksne.
Mange børn tumler med skyldsfølelse efter en skilsmisse, og kan gå med en opfattelse af, at det kan være deres skyld. Gør det derfor meget klart, at skilsmissen er en voksenbeslutning og et voksent ansvar.

Når skilsmisse påvirker børns humør og reaktioner

Det er ikke ualmindeligt, at barnets måde at reagere er påvirket af skilsmissen.
Vrede er en hyppig reaktion, og ofte en let måde at blive set på. I stedet for at skælde ud eller irettesætte, skal du vise omsorg og nærvær. Afhængig af barnets alder, kan du sprøge ind til vreden.

Hvis barnet reagerer ved at blive overansvarligt

Hvis barnet begynder at undgå konflikter og tager opgaver på sig i hjemmet, risikerer dets egne behov at blive overset. Børn kan også påtage sig et følelsesmæssigt ansvar, som de ikke er modne til ved for eksempel at blive mors eller fars fortrolige eller én, der trøster.
Det er vigtigt, at barnet ikke overtager rollen som den voksnes nærmeste fortrolige. En rolle, der bliver ledig, når et parforhold opløses.

Hvis barnet får problemer i skolen eller med vennerne

Et barn kan vise, at det er under følelsesmæssigt pres ved lettere at blive ked af det eller vredt. Det kan påvirke barnets forhold til kammeraterne, som ikke nødvendigvis forstår, hvad der sker.
Dit barn kan også få problemer med at følge med i skolen, fordi det ikke kan koncentrere sig eller huske lige så godt, hvilket er almindeligt i en krisesituation. Hjælp med at støtte og planlægge lektielæsningen, hvis barnet ikke selv har overskud til det. Fortæl eventuelt læreren og pædagogerne om jeres skilsmisse.
bonusmor

Hvis barnet bliver indadvendt eller angst

Barnet kan også reagere med angst. Det kan for eksempel vise sig som ondt i maven, søvnproblemer, mareridt og pludselig frygt for mørke.
Det er heller ikke ualmindeligt, at barnet isolerer sig og virker trist. Det kan være en måde at bearbejde den nye situation på. Det er en god idé at spørge ind til det, hvis dit barn ændrer adfærd, så du får øje på det, hvis dit barn ikke trives.

Samvær eller deleordning efter skilsmissen?

Hvordan finder du den velfungerende deleordning eller samværsordning?
Der er rigtig mange holdninger til deleordninger. Mange skilsmisser fører naturligt nok til en deleordning, når der er børn involveret. Men hvordan finder du den deleordning, der er bedst for dit barn?
Du har sikkert læst en masse artikler omkring hvordan skilsmisse og deleordning påvirker børn, og en del af disse artikler har fat i gode pointer. Men en del af dem har ikke – vær opmærksom på, at meget af det, der bliver skrevet er baseret på holdninger og meninger i stedet for fakta, viden og forskning.
Der har hidtil ikke været særlig meget valid forskning om deleordninger og hvordan de påvirker børn. Derfor er mange af de anbefalinger og holdninger du vil møde bygget på fordomme, antagelser og myter.
Sæt dig derfor grundig ind i, hvad der foreligger af viden om deleordninger og hvordan de påvirker børn.


Læs også: Forskning om deleordning
Forskning om 7/7 ordning


Sådan påvirker skilsmisse og deleordningen børn under 3 år

Vidste du fx at den nyeste forskning viser, at selvom børn under 3 år tidligere blev frarådet at overnatte hos ’den anden’ forælder, så tyder det nu på, at der ikke er belæg for at fraråde dette? At man i dag mener, at et barn nyder godt af at have 2 primære omsorgspersoner, i stedet for kun at have, som regel, moderen.
Desuden viser det sig også, at når børn bruger tid med deres far, fx i en 7/7 ordning, så styrkes relationen til faderen, så barnet oplevet tætte relationer til både far og mor, hvilket er udslagsgivende i målinger på skilsmissebørns trivsel.
Læs også: Forskning og børn under 3 år

Hvordan trives børn i deleordninger?

Faktisk viser forskningen, at de børn, der er i en ligeligt fordelt deleordninger påvirkes mindst af forældres skilsmisse – og at der hos de børn er tegn på trivsel i samme grad som hos børn af kernefamilien.
Det er selvfølgelig betinget af, at forældrene også trives. De fleste forskere er enige om, at der er sammenhæng mellem den ligeligt fordelte deleordning, og det, at den påvirker børn til mest mulig trivsel i skilsmissefamilien, med, at det ofte er forældre, der samarbejder, der vælger deleordningen.

Savnet: når hverdagen i skilsmissefamilien rammer

Både børn og voksne vil opleve at savne hinanden. Det er en stor omvæltning, når man ikke længere bor under samme tag hele året.
Hvis du vil læse om et skilsmissebarns egen oplevelse og refleksion omkring det at savne i livet som skilsmissebarn, kan du læse Josefines fine blogindlæg om at savne sine forældre.


Læs også: En personlige beretning om det at savne sine forældre


Derudover er det vigtigt, at du accepterer at skilsmissens grundvilkår, der, for mange, handler om savn. Hjælp dit barn til at holde kontakten til den anden forælder, og sørg for, at det er ok at savne. Ligesom det også er ok, at du nyder tiden uden børn.
Savn er også en måde at glæde sig til gensyn. Dyrk glæden ved gensynet med dine børn, og find på den måde det positive aspekt i savnet. Der er forskel på at sige ‘nej, hvor har jeg glædet mig til du kommer hjem til mig’ og til at sige ‘nej, hvor har jeg savnet dig’.

Klare rammer for børnene

Især skilsmissebørn har brug for klare rammer og aftaler samt struktur. De navigerer i forvejen i en hverdag, hvor der e 2 hjem, og 2 forældre, der ikke nødvendigvis gør tingene på samme måde. Hjælp dit barn med at have overblik – du kan fx bruge en ugeplan, så barnet tydelig ser, hvem der henter i dag, hvor mange nætter, der er tilbage at sove hos dig etc.
Sørg for, at der er styr på den bagage, der evt skal med frem og tilbage mellem hjemmene, så barnet ikke skal bekymre sig unødigt om hvorvidt, der er styr på tingene.
Det er vigtigt, at I sammen signalerer, at I er de voksne, og I har kontrol over situationen.
På den måde kan I mindske graden af hvordan, jeres skilsmisse påvirker barnet, og hvor mange bekymringer, der følger med.
bonusmor

Forrige Ny børneenhed skal hjælpe børn der mistrives i skilsmissen
Næste Har du brug for en familieven?

Om forfatteren

Du vil også kunne lide

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply