Hvad tænker børnene om at far eller mor får en ny kæreste

Hvad tænker børnene om at far eller mor får en ny kæreste

Når far og mor får nye kærester, kan det medføre både positive og negative ændringer i en lille familie, hvor barnet er vant til at være alene med far eller mor.
I et interview med en gruppe skilsmissebørn, foretaget af SFI, fortalte børnene om deres tanker om forældrenes nye kærester. Børnene italesatte udvidelsen af familien som havende stor indvirkning på hverdagen. Mange af børnene accepterede deres forældres nye partnere og oplevede dem som rare, mens nogle af børnene oplevede den nye kæreste som en forstyrrelse med nye regler og ændringer i hjemmet.

Det positive element når far og mor får nye kærester

Ofte blev bonusforældrene beskrevet som en positiv ting i hverdagen. De kan hjælpe med lektier og bidrage til at lave hyggelige ting i hjemmet. Ikke desto mindre kom det til udtryk i interviewet, at børnene var tættest knyttet til de biologiske forældre.

Når forholdet til den nye partner kompliceres

Andre børn kan have en mere kompleks relation til nye partnere. Ét barn fortæller om faderens kæreste, som barnet ikke brød sig om. Barnet oplevede, at kæresten kom og bestemte og lavede om på regler desuden skældte meget ud.

Jalousi overfor nye kærester

En del børn oplever, at forældrene tager mere hensyn til den nye kæreste end til dem, og at der gives meget opmærksomhed på den nye kæreste. Dette medførte usikkerhed og jalousi fra børnene og bidrog ikke til et god start i hverdagen med en ny voksen.

Når kæresten forsvinder igen

I undersøgelsen var der børn, der fortalte, at deres forældre havde haft flere forskellige forhold. Mange eller ustabile parforhold efter familiebruddet involverede for børnene yderligere omstilling, når de skulle forholde sig til en ny voksen – og måske nye børn – i familien, som måske senere forsvandt igen.
Gennemgående var det imidlertid en stor omvæltning for børnene, når mor eller far fandt sig en ny. Generelt blev der italesat følelser som usikkerhed og nervøsitet over, hvad udvidelsen af familien ville betyde.

Når usikkerheden fylder hos børnene

Opsummerende havde stedforældre og udvidelsen af familien for børnene i undersøgelsen både positive og negative konsekvenser. For nogle tippede det barnets trivsel i negativ retning: Disse børn oplevede, at de kom nummer to i rækken efter forælderens nye partner og eventuelle nye søskende. De var usikre på deres status og havde måske stadig et ønske om, at forældrene fandt sammen igen, hvilket blev mindre sandsynligt, når forældrene fik nye kærester. For andre var nye stedforældre et positivt islæt. Børnene kunne lide dem, stedforældrene kunne bruges i hverdagen til for eksempel lektier, og en ny partner til far eller mor skabte ro i forholdet mellem forældrene.

Gode råd fra børnene; sådan vil vi møde din nye kæreste

Vi har samlet 6 gode råd omkring, hvordan du får din nye kæreste præsenteret for dine børn. Rådene kommer fra hovedpersonerne, nemlig børnene selv.
Børnene ønsker først at møde den nye kæreste, når forholdet er sikkert.
Børnene vil gerne skånes for at møde voksne, der alligevel forsvinder ud af deres liv igen. Vis hensyn, og lad ikke din forelske gøre dig blind for at virkeligheden kan ramme, og dit nye forhold måske ikke holder.
Børnene vil gerne være forberedte og vide det i god tid, inden de skal møde den nye kæreste
Lad barnet få lov til at fordøje nyheden – en ny kæreste kan være enden på barnets drøm om den gamle familie, som ikke kommer til at gå i opfyldelse.
Den nye kæreste skal holde sig lidt i baggrunden i starten
Giv tid. Selvom intentionerne er de bedste, skal det være naturligt og ske i et naturligt tempo, at i lærer hinanden at kende.
Den nye kæreste skal ikke forlange at blive inviteret med til fødselsdage
Igen; det tager tid at opbygge en naturlig relation.
Den nye kæreste skal ikke forsøge at tage fars eller mors rolle
Barnet har allerede en far og en mor.
Den nye kæreste skal ikke sige noget dårligt om far eller mor
Børn er loyale, også i de tilfælde, hvor den ene forælder måske ikke er helt perfekt.
Det skal være kort besøg, første gang barnet møder den nye kæreste

Forrige Hvornår og hvordan må børn være alene hjemme?
Næste Økonomien efter skilsmissen forhindrer mig i at være den far, jeg ønsker

Du vil også kunne lide