Hvad betyder delt bopæl og hvordan er reglerne?

Hvad betyder delt bopæl og hvordan er reglerne?

I 2019 blev det muligt at barnet har en såkaldt delt bopæl, når far og mor ikke bor sammen. Men hvilken betydning har delt bopæl, og hvad ændrer sig i forhold til at være samværs- og bopælsforælder, når det ikke kun er én forælder, der har barnets bopæl?

Hvad betyder delt bopæl i praksis?

Delt bopæl adskiller sig fra fælles forældremyndighed ved, at der med den delte bopæl følger nogle fælles beslutninger med.
Ved barnets delte bopæl er I fælles om alle de overordnede beslutninger i forhold til barnets hverdag. I skal fx være enige om, hvilken daginstitution barnet skal gå i, og hvor i landet barnet skal bo.

Har deleordningen en betydning for delt bopæl?

I behøver ikke have en deleordning eller bo tæt ved hinanden for at få delt bopæl. Omfanget af samværet med barnet har heller ingen betydning. Det er altså helt op til jer at lave aftalen om den delte bopæl for jer og jeres barn.

Automatisk delt bopæl ved skilsmisse

Hvis I har fælles forældremyndighed, har barnet automatisk delt bopæl i tre måneder efter I er gået fra hinanden – med mindre I bliver enige om, hos hvem af jer, barnet skal have bopæl.
De 3måneder er en del af de obligatoriske refleksionsmåneder, hvor I bl.a. skal igennem et digitalt forløb for at forberede jer på livet som forældre hver for sig.

Konsekvensen af automatisk delt bopæl er, at I ikke kan starte en sag om bopæl i Familieretshuset i tre måneder efter samlivsophævelsen. I kan dog søge om samvær i Familieretshuset.

Hvad sker der efter de 3 måneders refleksionsperiode?

Hvis I ikke aftaler, at ordningen skal fortsætte, bortfalder den automatiske delte bopæl efter tre måneder. Herefter kan I aftale, hvor barnet skal have bopæl, eller I kan vælge at lade aftalen om delt bopæl fortsætte. Hvis I ikke er enige om, hvor barnet skal bo, kan I starte en sag i Familieretshuset.

Barnet vil ikke få automatisk delt bopæl i tre måneder, efter I er gået fra hinanden, hvis begge forældre flytter fra det fælles hjem eller der er afgørende hensyn til barnet, der taler imod delt bopæl. Det kan fx være bekymring om vold eller andre grænseoverskridende handlinger.

Hvordan registrerer I aftalen om delt bopæl?

Aftalen kan være mundtlig eller skriftlig, og den skal ikke registreres nogen officielle steder for at være gyldig. I har dog mulighed for at få den registreret i cpr via Familieretshuset, men det har ingen betydning. I kan altså lave aftale om delt bopæl uden at tage kontakt til myndigheder.

Økonomi og delt bopæl

Aftalen om delt bopæl har heller ingen betydning for anden lovgivning eller offentlige ydelser til barnet. Udbetaling af offentlige ydelser til barnet bliver eksempelvis administreret uafhængigt af den delte bopæl. Selvom I har delt bopæl, vil barnet stadig have sin folkeregisteradresse ét sted. Det er denne adresse, der afgør eksempelvis en evt udbetaling af boligstøtte, der indebærer hjemmeboende børn.

Gyldighed og regler om delt bopæl

Når I aftaler delt bopæl, bortfalder alle jeres tidligere aftaler og afgørelser om bopæl og samvær, og det er op jer selv at indgå de aftaler, der er nødvendige. Aftalen kan kun laves af forældrene, og hverken Familieretshuset eller familieretten kan bestemme, at der skal være delt bopæl.

Hvis I fortryder aftalen om barnets bopæl?

Hvis I på et tidspunkt bliver uenige om den aftalte delte bopæl, kan du meddele den anden forælder, at du ikke længere ønsker delt bopæl. Hvis I ikke selv kan finde en ny ordning, kan I starte en bopælssag i Familieretshuset.

Forrige Lykkelig nyskilt
Næste Hvornår og hvordan må børn være alene hjemme?

Du vil også kunne lide