Har skilsmissebørn oftere psykosomatiske problemer?

Har skilsmissebørn oftere psykosomatiske problemer?

I en svensk forskningsrapport er det undersøgt, hvorvidt børn med 2 hjem lider mere af psykosomatisk sygdom (fysisk sygdom relateret til psykisk belastning) end børn med begge forældre under samme tag.
Det tyder på, at børn, der ser begge forældre og som er en deleordning, trives bedre end børn, der er mest hos den ene forælder. Dette skal ses i forbindelse med, at færre forskere peger på, at børn i deleordning generelt set har forældre, der samarbejde bedre, end børn, der er i en samværsordning med mindre kontakt til den ene forælder.

De mest udbredte problemer hos delebørn

I undersøgelsen viste det sig, at det mest udbredte symptom på psykosomatiske problemer hos skilsmissebørn var søvnproblemer.
Af børn, der boede med kun én forælder, led 22 % oftere eller altid af søvnproblemer. 19 % af dem, som boede mest med en forælder led af søvnproblemer, mens 14 % af børn i ligelig fordelt deleordning led af søvnproblemer sammenlignet med 13 % af børnene i kernefamilien.
Næstmest almindeligt var tilbagevendende hovedpine. Her rapporteres 19 % af de børn, der boede hos kun den ene forælder at lide af hovedpine, 17 % af børn hos mest den ene forælder og 14 % af børnene i den ligeligt fordelte deleordning op mod 12 % af børn i kernefamilien.
Forskerne fandt, at mængden ressourcer også havde betydning for disse problemer.

Ingen forskel på børn i den ligeligt fordelte deleordning og børn fra kernefamilien

Når man korrigerede for blandt andet barnets oplevelse af relationen til forældrene, var der ingen forskel på børnene i kernefamilien og den ligeligt fordelte deleordning og psykosomatiske problemer.

Studie omkring selvværd og trivsel hos skilsmissebørn

I et andet studie, baseret på knap 5000 børn, målte man psykisk mistrivsel udfra spørgsmål om barnet følte sig nervøs og anspændt, havde svært ved at sidde stille og koncentrere sig, var kede af det, sure og irriterede og om de oplevede sig selv let blive arrige.
Et andet studier undersøgte man selvværdet ud fra 3 spørgsmål om tilfredshed med sig selv, sit udseende og om man tror, det kommer til at gå godt i fremtiden.
Resultatet viste, at psykiske problemer var lige så udbredte hos børn i kernefamilien som hos børn i ligeligt fordelte deleordninger.
Børn, som boede hos kun den ene forælder eller mest hos den ene, havde flere symptomer og også lavere selvværd.

Stress hos teenagere i deleordning

Et studie omkring kortisol (stresshormon) i hjernen hos unge teenagere, viste, at der ingen forskel var på unge, der boede i kernefamilie og unge i den ligeligt fordelte deleordning. Det samme gjorde sig gældende med smerteoplevelse. I dette studie testede man ikke børn hos kun én forælder eller børn, der boede mest hos den ene forælder.
De sociale livsvilkår for børn, der bor hos bare en forælder er blandt andet, at de sjældnere har penge til uforudsete udgifter sammenlignet med børn i ligeligt fordelt deleordning. Ligeledes er det med at måtte afstå fra at deltage i aktiviteter med kammerater pga, økonomi.
Børn i de ligeligt fordelte deleordninger havde samme økonomiske forudsætninger som de børn, der levede i kernefamilien.

Forrige Jeg er blevet en bedre mor efter skilsmissen
Næste Hvad kan kernefamilien lære af skilsmissefamilien?

Om forfatteren

Du vil også kunne lide

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply