Forældres samarbejde mindskes i takt med barnets alder

Forældres samarbejde mindskes i takt med barnets alder

Forældre til børn i deleordning, mindsker deres samarbejde over tid. Det står i SFI rapporten ‘Delebørn i tal‘.
Men hvad er grunden til, at et samarbejde om børnene bliver mindre, jo ældre børnene bliver?
Samarbejdet mellem forældrene, når børnene er 7 år er højere, end når de samme børn fylder 11 år. I perioden fra barnet er 11 til det fylder 15 falder samarbejdet ligeledes en smule. Andelen af familier, hvor samarbejdet helt ophører stiger desuden i den periode.

Teenagere i skilsmissefamilier har større risikoadfærd

Børn bliver med alderen mere selvkørende, og dette menes også at være én af grundene til, at samarbejdet mindskes mellem forældre til børn i deleordning.
Udviklingen skal dog ses i lyset af, at flere børn i 15-års-alderen (end i 11-års-alderen) med meget samvær, herunder deleordning, angiver, at forældrene bagtaler hinanden (25 pct.), at forældrene tit skændes (15 pct.), og at forældrene slet ikke taler sammen (13 pct.).

Trivsel for teenagere i skilsmissefamilier

Samtidig er det i flere undersøgelser slået fast, at teenagere fra skilsmissefamilier har større risikoadfærd. Med risikoadfærd menes adfærd som fx sex og alkohol. Samtidig dyrker disse unge sjælnere idræt.
Jo bedre samarbejde der er, jo mindre er denne risikoadfærd. Børn fra ligeligt fordelte deleordninger, hvor samarbejdet fungerer,  har vist sig at trives i samme grad som børn fra kernefamilier.
Et studie omkring kortisol (stresshormon) i hjernen hos unge teenagere, viste, at der ingen forskel var på unge, der boede i kernefamilie og unge i den ligeligt fordelte deleordning. Det samme gjorde sig gældende med smerteoplevelse. I dette studie testede man ikke børn hos kun én forælder eller børn, der boede mest hos den ene forælder.


Læs mere her om forskning og børn i deleordning


Forældrenes oplevelse af samarbejdet

Når forældrene bliver spurgt til samarbejdet, vurderer 9 ud af 10 bopælsforældre, at de er helt eller overvejende tilfredse, mens 7 ud af 10 tilsvarende mener, at den anden forælder også er tilfreds med ordningerne (en del kender dog ikke til samværsforælderens indstilling, hvilket reflekterer, at der kun er beskeden forældrekontakt). Ifølge bopælsforælderens besvarelser stiger den anden forælders tilfredshed i takt med omfanget af samvær med barnet.

Forrige Enlige forældre har kortere arbejdsuge end forældre i parforhold
Næste Sommerferie som skilsmissebarn!

Om forfatteren

Du vil også kunne lide

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply