Direktør for Børns vilkår: Skilsmisse er ikke en fiasko

Direktør for Børns vilkår: Skilsmisse er ikke en fiasko

Omtrent halvdelen af alle ægteskaber ender i skilsmisse.
Derfor bør vi ændre holdningen til skilsmisse. Især for børnenes skyld, mener Børns Vilkårs direktør Rasmus Kjeldahl i et interview i i BT.

Når halvdelen af ægteskaber ender i skilsmisse må vi ændre holdningen

»Når vi er i en situation, hvor halvdelen af landets ægteskaber bliver opløst, er det jo noget, som berører rigtig mange mennesker, og så må man sige, at det er et vilkår, som vi lever med.
Hvis noget, der sker for så mange, hver gang bliver betragtet som et nederlag, er det jo også noget, der bliver behandlet som en skam, en ulykke, tab af social status og med frygt i forhold til børnene.«
Men hvorfor er det ikke godt at gøre ægteskabet til noget særligt. Det er det vel?
»Jo, men man skal være opmærksom på, at hvis man sætter noget op på en meget høj piedestal, så slår man sig også rigtig meget, hvis man ryger ned fra den piedestal. Når to mennesker vælger at gifte sig og iscenesætter det så voldsomt, som man ofte gør, så kan det føles flovt og pinligt, når man så året efter, eller ti år efter, finder ud af, at det ikke skal fortsætte. Det kan skabe vrede mod den partner, der er årsag til, at det stopper. Måske vi skulle bruge lidt mere energi på at være gode til at leve sammen – men også gode til at skilles i fordragelighed.«
Men mange oplever vel skilsmisse som en katastrofe. Hvorfor så ikke bare sige det, som det er?
»Jeg tror, oplevelsen er en blanding af det, der rent faktisk sker, og så det forventningspres, som man pludselig ikke kan leve op til. Hvis vi som samfund iscenesætter far, mor og to børn som den eneste rigtige samfundsmodel, laver tv-programmer om det, og alle står og klapper og siger, ihhh, nu er det rigtig lykkedes, jamen så er det også klart, at når partneren siger, at det vil jeg ikke være med til længere, har man lidt et kæmpe tab. Man kan ikke leve op til de forventninger, andre har til en. Det er med til at øge vrede, konflikt og afmagt. Og jeg er bange for, at det er med til at forstærke de konflikter, der rammer børnene. Og det er jo det, der optager mig.«
Ja, du kender selv de børn, der ringer ind til BørneTelefonen og er kede af det på grund af skilsmisse. Hvordan skal de kunne forstå, at det ikke er en katastrofe?
»Børn spejler sig jo i, hvordan samfundet og omgivelserne reagerer. Børn ser, hvordan alle fars venner og fars familie holder med far. Mors familie og venner holder med mor. De trækker i hver sin retning, og lige pludselig bliver det en kamp mellem to klaner. Hvis vi nu alle sammen slappede lidt mere af, kan det være, det ikke ville være en lige så stor katastrofe. Børnene siger ofte til os, at de godt kan leve med, at mor og far ikke bor sammen. Men de kan ikke lide, at de er sure hele tiden, taler dårligt om hinanden og har konflikter.«
Jeg læste for nylig en psykolog, der sagde, at vi skulle stoppe med at opføre os som forkælede voksne. Er skilsmissen udtryk for det?
»Vi har ikke fra Børns Vilkår belæg for at sige, at man skal forhindre skilsmisser.«
Hvorfor ikke?
»Set fra børneperspektiv er det faktisk utrygt at leve i en familie, hvor der ikke er kærlighed, hvor der er dårlig stemning eller konflikter. Selvom det ser ud til, at der er et parforhold, så er der det måske ikke. Det ser børnene. Vi er da enige om, at en familie, hvor mor og far fungerer rigtig godt sammen, er en god løsning for børnene. Og det er glædeligt, når det er sådan. Jeg taler bare om de familier, hvor mor og far ikke har det godt sammen. Det påvirker børnene.«
Du er selv skilsmissebarn. Du er også blevet skilt som voksen. Har det været en katastrofe i dit liv?
»Jeg vil sige, at med årene får man en forståelse af, at det faktisk var godt. Men det er klart, at i øjeblikket, når man står der, så føles det, som om verden synker sammen. Der kunne jeg have haft glæde af, at samfundet havde sagt, at det går nok. Det kommer du igennem, og livet er også godt på den anden side.«

Læs også om S’s forslag til kategorisering af skilsmissefamilier udfra risiko for at ende i konflikt. Formålet skal være at favne familierne bredere og sætte ind med mægling og terapi i skilsmissesager i stedet for jurister.


Forrige Mange har det bedre efter skilsmissen viser undersøgelse
Næste Ny forskning om deleordningens betydning for børn

Du vil også kunne lide

2 Comments

Leave a Reply