Det tænker I om den nye skilsmisselovgivning; se jeres svar her

Det tænker I om den nye skilsmisselovgivning; se jeres svar her

April 2019 byder på en ny skilsmisselovgivning. Den vil bl.a. medføre, at far og mor kan dele barnets bopæl, hvilke thar større økonomiske konsekvenser. Samtidig indtræder den delte børnecheck, som gælder alle forældre – også de, der bor sammen.
Vi har spurgt jer, hvad I tænker om lovgivningen, og du kan se her, hvordan jeres svar fordeler sig.
Husk; du kan finde information om både jura og økonomi på Ulige Uger 🙂

Besvarelser på spørgeskema vedr. den nye skilsmisselovgivning, bekymringer, bopæl og økonomi

1: Er du bekymret for, hvad den kommende ændring i skilsmisselovgivningen vil betyde for jer i forhold til barnets bopæl og økonomi?
Nuværende bopælsforældre

 • 51% Ja
 • 39% Nej

Nuværende samværsforældre

 • 74% Nej
 • 17% Ja

2: Er det en god ide at dele børnechecken mellem skilsmisseforældre, der har en deleordning på 6/8 eller 7/7?
Bopælsforældre

 • 43% Nej
 • 34% Ja

Samværsforældre

 • 86% Ja
 • 9% Nej

​3: Er det en god ide, at barnet kan have bopæl hos både far og mor?
Bopælsforældre

 • 53% Nej
 • 32% Ja

Samværsforældre

 • 84% Ja
 • 10% Nej

4: K​an deling af børnechecken få dig til at overveje at ændre jeres samvær- eller deleordning?
Bopælsforældre

 • 58% Nej
 • 34% Nej, men jeg er bekymret for at min deleforælder vil
 • 7% Ja, jeg vil forsøge at få en ordning, så jeg får pengene alene
 • 1% Ja, jeg vil forsøge at ændre vores ordning til, at vi deler pengene

Samværsforældre

 • 66% Nej
 • 28% Nej, men jeg er bekymret for, at min deleforælder vil
 • 7% Ja, jeg vil forsøge at få en ordning, så vi deler pengene
 • 0% Ja, jeg vil forsøge at få en ordning, så jeg får pengene alene

5: Synes du, at du er blevet oplyst tilstrækkeligt om, hvad den ny lovgivning vil betyde for skilsmisseforældre? F​x via medier eller Statsforvaltningen.

 • Nej 87%
 • Ja 9 %

Spørgsmål til forældre med en nuværende 7/7 eller 6/8 deleordning, som pt vil påvirkes af den delte børnecheck.
Den kommende deling af børnechecken vil for skilsmisseforældre gælde deleordninger, hvor forældrene har barnet i en 7/7 eller 6/8 ordning. Pt følger børnechecken bopælsforælderen.
6: Oplever du, at I har betydelige konflikter vedr. økonomi, som fordelingen af børnechecken er nu?

 • 76 % Nej
 • 24% Ja

7: Tror du, at den delte børnecheck vil få betydning for evt. konflikter mellem jer?

 • 47% Ja, det vil øge konflikterne
 • 38% Nej, det vil ikke få betydning
 • 7% Ja, det vil mindske konflikter

Spørgsmål til forældre uden en nuværende 7/7 eller 6/8 deleordning (typisk en 5/9, 4/10 ordning eller lignende)
8: Tror du, at den delte børnecheck vil få betydning for evt. konflikter mellem jer?

 • 53%% Ja, det vil øge konflikterne
 • 26% Nej, det vil ikke få betydning
 • 7% Ja, det vil mindske konflikter

Find mere information om den nye skilsmisselov her

Status på den nye lovgivning v. advokatfuldmægtig Tanja Graabæk
Hvordan bliver min boligsikring ved den ny lovgivning 
Økonomien og den nye lovgivning
Delt bopæl; sådan deles børnechecken fremover

Forrige Status på den ny skilsmisselovgivning; delt bopæl & økonomi
Næste Der er 37 forskellige familieformer i Danmark - kan du finde din?

Om forfatteren

Du vil også kunne lide