Hvilke konsekvenser får den ny skilsmisse-lovgivning på min økonomi?

Hvilke konsekvenser får den ny skilsmisse-lovgivning på min økonomi?

Vi har modtaget et meget relevant spørgsmål om konsekvenser ved den ny lovgivning om delt bopæl og delt børnecheck. Økonom Helle Thejn svarer på de mange komplekse konsekvenser vedr. økonomi og delebørn.


Kære panel
Jeg har et spørgsmål vedrørende de regler om økonomi og bopæl. Lige nu har jeg mine 2 børns bopæl, og faderen og jeg har dem i en 7/7 ordning.
Jeg modtager børnepengene og står for udgifter til diverse.
Jeg forstår de nye regler sådan, at vi skal dele børnepengene. Men, jeg får også den særlige ydelse, som komme oveni børnepengene, fordi jeg kun tjener ca 350.000 årligt og er enlig forsørger.
Hvad sker der med den ydelse, når børnene også får bopæl hos faderen?
Far kan også kræve denne ekstra ydelse, da han også er enlig, og tjener under 400.000 årligt. 
På forhånd tak
Pia
Økonomisk rådgiver Helle Thejn svarer:
Kære Pia
Tak for dit meget relevante spørgsmål.
I marts indgik samtlige af folketingets politiske partier en aftale om en skilsmissepakke. Der fremsættes et lovforslag til behandling i Folketinget i efteråret 2018, og det er hensigten, at det nye familieretlige system træder i kraft 1. april 2019.
Skatteministeriet har – med et ligestillingsmæssigt sigte, udarbejdet en model for en ændret udbetaling af børne- og ungeydelsen. Udgangspunktet er, at forældre, der har fælles forældremyndighed, deler ydelsen, uanset om de er samlevende eller ej. Det er den model som kan forventes indarbejdet i lovforslaget.
Efter modellen skal forældre med fælles forældremyndighed fremover i udgangspunktet modtage halvdelen af børne- og ungeydelsen hver. Er forældrene enige om, at hele ydelsen skal udbetales til én af dem, har de ret til det uden hensyn til samværets omfang. En forælder, der med en samværsafgørelse oplyser, at barnet er mest hos ham eller hende, får imidlertid ret til at få udbetalt hele ydelsen.
Skatteministeriet beskriver i sin rapport flere scenarier for overgangsordninger så familierne kan nå at indrette sig, men det fremgår ikke af skilsmissepakken om eksisterende delefamilier omfattes eller om den nye model alene skal gælde for kommende delefamilier. I har børnene i en deleordning (7-7/8-6) og derfor skal du nok forvente at udgangspunktet er, at børne- og ungeydelsen deles mellem jer fra 1. april 2019. Altså med mindre I aftaler noget andet.
Du spørger også til delt bopæl. Det indgår i skilsmissepakken, at det skal være muligt for enige forældre at aftale, at barnet har bopæl hos dem begge – ”delt bopæl”. Forældrene kan selv definere, hvilken geografisk nærhed, der er en forudsætning for, at de kan dele barnets bopæl på den måde, de ønsker. Jeg tænker, at Statsforvaltningen (det kommende Familieretshus) vil udarbejde en skabelon som forældrene kan anvende helt som der findes til aftale om samvær og børnebidrag.
Fremadrettet vil forældrene i udgangspunktet få delt bopæl i forbindelse med bruddet, sådan at beslutningen om barnets endelige bopæl udskydes i en periode på 3 måneder fra samlivsophævelsen. Hensigten er at barnet ikke flyttes ud af vante rammer.
Du spørger specifikt om enlig forsørger ydelsen (børnetilskud) og du nævner jeres indkomster. Som det er i dag, er hverken børnetilskuddet eller det supplerende beskæftigelsesbidrag indtægtsbestemt, men det er alene bopælsforælderen som er berettiget. Fradraget får du automatisk, når du får børnetilskud.
De offentlige ydelser, som i dag modtages af bopælsforælderen, er der endnu ikke indgået aftale om. I stedet er nedsat en arbejdsgruppe som skal analysere området. Arbejdet skal være færdig i efteråret 2019 og analysen skal så indgå i fortsatte politiske drøftelser på området. Der sker derfor ikke ændringer på dette område, før analysen er afsluttet og de politiske partier er enige om en aftale, som så udmøntes i en lov. Mit bud er, at der tidligst sker noget på dette område i 2020.
Jeg har hver torsdag gratis telefonrådgivning kl. 8-10. Den er du velkommen til at benytte dig af. Se mere på www.DetHeleBarn.dk
De bedste hilsner Helle Thejn
økonomi og skilsmisse

Har du spørgsmål til brevkassen?

  Stil dit spørgsmål her
CoPilots-panelet består af Helle Thejn, økonomisk rådgiver, Hanne Sloth, Aut. psykolog, Tanja Graabæk, chefjurist og Stine Zink, psykoterapeut.

Forrige Husker du alenetiden med dit barn?
Næste Økonomi, delt bopæl og den ny skilsmissepakke

Om forfatteren

Du vil også kunne lide

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply