Håndtér børns sorg efter skilsmisse

Håndtér børns sorg efter skilsmisse

Sorg kommer i mange skikkelser, og for både børn og voksne kan sorg være en stor del af en skilsmisse.
Sorgen kan forekomme både før, under og efter skilsmissen. Den sorg, børn kan opleve i forbindelse med skilsmissen, kan både handle om sorgen over den mistede familie, og der kan være den sorg, der kontinuerligt er til stede, når du og dine børn lever med savnet af hinanden i hverdagen.

Dit barns sorg – hvordan håndterer du det?

Børns sorg kan være svært at genkende. Børn er ikke trænede i at håndtere og sætte ord på deres følelser, som voksne er. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på visse tegn, så du kan genkende dit barns eventuelle sorg efter en skilsmisse.
Det er vigtigt, at du er opmærksom på dit barns alder og modenhed, hvilket har stor indflydelse på barnets måde at håndtere sorg. Desuden er det ikke ualmindeligt, at der kan opstå sorg lang tid efter skilsmissen. Så selvom den første tid har været uproblematisk, kan der alligevel opstå sorg lang tid efter skilsmissen.
Dit barns evne til at reflektere er begrænset indtil pubertetsalderen. Sorg vil derfor ofte være baseret på aktuelle følelser og konkrete oplevelser, mere en den refleksive tilgang, hvor du som voksen fx ofte tænker tilbage på både dårlige og gode tider, egne erfaringer og læring i forbindelse med din opståede sorg.
Børns evne til at bearbejde sorg og savn, vil i kraft af deres alder ofte være forskelligt. Her kan du tænke i sprog, lege, tegninger mm som redskab til at bearbejde sorgen – er dit barn under 10 år vil det være svært at bearbejde og forstå barnets sorg via dialog.


Læs også:
hvordan påvirker skilmisse børnSådan får du robuste børn
Sådan støtter du dit barns livsduelighed


 

Tegn på sorg og krise hos børn

Angstanfald
Hurtige følelsesmæssige skift
Irritabilitet
Vredesudbrud – som kan være meget udadrettede og aggressive
Sørgmodighed
Adfærdsændringer – f. eks. i form af at trække sig tilbage fra omverden
Følelsesmæssig tilbagetrækning
Koncentrationsproblemer
Søvnforstyrrelser
Fysiske symptomer som fxf. hovedpine og mavepine


Læs også:
Direktør for børns vilkår ‘Skilsmisse er ikke en fiasko’.


Børns reaktioner ved skilsmisse

Når du fortæller dit barn, at I skal skilles, kan du opleve, at barnet lader til at være uberørt – fx kan barnet reagere med et ‘nå’ og lege videre, eller bare lade være med at kommentere det. Senere viser det sig, at barnet har hørt budskabet, og ofte bagefter går og tumler med spørgsmål og tanker for sig selv. Sørg derfor for at samle op på den besked, du gav barnet. Spørg eksempelvis om de tanker, barnet gør sig. Ved mindre børn kan du foreslå at lave en tegning af den nye måde at bo på, eller I kan lege med dukker, og barnet kan gennem legen vise dig mange tanker om den ny familie på de 2 forskellige bopæle. Børn bearbejder ofte deres virkelighed gennem leg, og du kan få stor viden om dit barns oplevelser og tanker via dets leg.
Børn kan have svært ved at forestille sig hvordan livet efter skilsmissen bliver. Sørg for at konkretisere det. Fortæl om, hvor I skal bo, hvor ofte barnet skal være hos den ene og anden, bliver der værelser til barnet, må venner besøge barnet begge steder osv.
Børn reagerer tit i sorg og krise ved at regresion. Dvs. de adfærdsmæssigt og psykologisk går tilbage til tidligere udviklingstrin på enkelte områder. Det fortager sig for det meste når barnet er ovre sin krise.


Utryghed og sorg

Den første tid efter jeres skilsmisse påvirker oftest barnet i en retning, der ikke er positiv.
Når I som forældre går fra hinanden, vendes barnets liv på hovedet – alene muligheden for, at dette kan ske, åbner døren til en helt ny verden. Intet er længere sikkert, og der er ingen garantier. Især for de mindre børn kan jeres brud være uforståeligt og uventet.

Børns reaktioner ved skilsmisse og sorg

Som forælder skal du kunne rumme dit barn. Det er svært, hvis du selv er i krise, og det er også ok, at du fortæller, at du også er ked af det og skal vænne dig til det nye. Men du må ikke gøre dit barn bekymret for dig – det er vigtigt, at du husker at være den voksne.
Du skal kunne rumme og anerkende, lytte og snakke med barnet. Læg vægt på, at skilsmissen intet har med barnet at gøre, men en beslutning mellem jer som voksne.
Mange børn tumler med skyldsfølelse efter en skilsmisse, og kan gå med en opfattelse af, at det kan være deres skyld. Gør det derfor meget klart, at skilsmissen er en voksenbeslutning og et voksent ansvar.

Når skilsmisse påvirker børns humør og reaktioner

Det er ikke ualmindeligt, at barnets måde at reagere er påvirket af skilsmissen.
Vrede er en hyppig reaktion, og ofte en let måde at blive set på. I stedet for at skælde ud eller irettesætte, skal du vise omsorg og nærvær. Afhængig af barnets alder, kan du spørge ind til vreden.

Hvis barnet reagerer ved at blive overansvarligt

Hvis barnet begynder at undgå konflikter og tager opgaver på sig i hjemmet, risikerer dets egne behov at blive overset. Børn kan også påtage sig et følelsesmæssigt ansvar, som de ikke er modne til ved for eksempel at blive mors eller fars fortrolige eller én, der trøster.
Det er vigtigt, at barnet ikke overtager rollen som den voksnes nærmeste fortrolige. En rolle, der bliver ledig, når et parforhold opløses.
bonusmor

Hvis barnet får problemer i skolen eller med vennerne

Et barn kan vise, at det er under følelsesmæssigt pres ved lettere at blive ked af det eller vredt. Det kan påvirke barnets forhold til kammeraterne, som ikke nødvendigvis forstår, hvad der sker.
Dit barn kan også få problemer med at følge med i skolen, fordi det ikke kan koncentrere sig eller huske lige så godt, hvilket er almindeligt i en krisesituation. Hjælp med at støtte og planlægge lektielæsningen, hvis barnet ikke selv har overskud til det. Fortæl eventuelt læreren og pædagogerne om jeres skilsmisse.

Hvis barnet bliver indadvendt eller angst

Barnet kan også reagere med angst. Det kan for eksempel vise sig som ondt i maven, søvnproblemer, mareridt og pludselig frygt for mørke.
Det er heller ikke ualmindeligt, at barnet isolerer sig og virker trist. Det kan være en måde at bearbejde den nye situation på. Det er en god idé at spørge ind til det, hvis dit barn ændrer adfærd, så du får øje på det, hvis dit barn ikke trives.

Savnet

Både børn og voksne vil opleve at savne hinanden. Savn og sorg er dog ikke det samme, og selvom dit barn lider af savn til den anden forælder, kan det vendes til noget positivt. Brug tid på at glæde dig med barnet til, at det snart skal se sin anden forælder. Hjælp fx barnet med at få tegnet en tegning, købe en lille gave, ringe op via facetime eller andet, hvor savnet til den anden forælder, kan vendes til glæde og forventning til at se den igen.
hvordan påvirker skilsmisse børn


Læs Josefines personlige beretning om det at savne sine forældre her


Inddrag skoler og institution

Sørg for at inddrage barnets institution eller skole. Barnet vil måske opføre sig anderledes, være i flere konflikter eller andet, og det er vigtigt, at barnet støttes via de voksne, der er omkring det i dagtimerne.
På flere skoler er der skilsmissegrupper, som barnet kan inddrages i og møde andre børn, der også tumler med erfaring, tanker og sorg efter skilsmisse.
Mange skoler og institutioner har desuden en plan om, hvordan de håndterer sorg hos børn. Bed om at få den at se, og læg sammen en plan for, hvordan I både hjemme og i skolen eller institutionen bakker bedst op om barnet og støtter barnet i den sorg proces, det går igennem.

Klare rammer, rutiner og genkendelighed

Især skilsmissebørn har brug for klare rammer og aftaler samt struktur. De navigerer i forvejen i en hverdag, hvor der e 2 hjem, og 2 forældre, der ikke nødvendigvis gør tingene på samme måde. Hjælp dit barn med at have overblik – du kan fx bruge en ugeplan, så barnet tydelig ser, hvem der henter i dag, hvor mange nætter, der er tilbage at sove hos dig etc.
Sørg for, at der er styr på den bagage, der evt skal med frem og tilbage mellem hjemmene, så barnet ikke skal bekymre sig unødigt om hvorvidt, der er styr på tingene.
Det er vigtigt, at I sammen signalerer, at I er de voksne, og I har kontrol over situationen.
På den måde kan I mindske graden af hvordan, jeres skilsmisse påvirker barnet, og hvor mange bekymringer, der følger med.

For såvel børn som voksne vil det hjælpe på en situation, hvor en ny hverdag er i sigte, at der hurtigst muligt etableres rutiner og genkendelighed.
Du kan sikre barnet mest mulig stabilitet ved at fokusere på en hverdag, hvor genkendelighed og faste rutiner er på plads. På den måde sikrer du også at barnet ikke bruger unødvendig meget energi på praktiske tanker. Det giver bedre plads til at bearbejde og forholde sig til følelserne.
bonusmor
Forrige Har du brug for en familieven?
Næste Aftaleskabelon om barnets bopæl

Om forfatteren

Du vil også kunne lide

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply