Børnebidrag – hvad du skal vide

Børnebidrag – hvad du skal vide

Skilsmissesystemet har snubletråde, som er vigtige at kende, før du aftaler børnebidrag. Det er nemlig sådan at forældre, der er i konflikt, fortæller, at de fleste af deres konflikter handler om økonomi

Bopæl, samvær og økonomi

Når far og mor ikke længere er kærester, så får barnet bopæl hos enten far eller mor og har ret til samvær med den anden. Begge forældre har pligt til at forsørge barnet. Far og mor kan stort set frit aftale, hvordan barnet forsørges. Mange aftaler, at far og mor hver især forsørger barnet, når barnet er hos dem. Og dertil kan f.eks. vælges enten:

  • at dele de offentlige ydelser og fradrag og de faste udgifter eller,
  • at samværsforælderen betaler et børnebidrag. Så er det alene bopælsforælderen, der har ansvaret for at forsørge barnet og bliver på barnets vegne modtager af børnebidrag, børne- og ungeydelsen samt eventuelt børnetilskud og forhøjet beskæftigelsesfradrag såfremt bopælsforælderen er enlig forsørger.

Et aftalt børnebidrag

Mange forældre tror, at et aftalt bidrag kan nedsættes hvis f.eks. bidragsbetalers indtægt eller barnets udgifter falder. Det gør Statsforvaltningen meget sjældent. Omvendt hæves et aftalt bidrag, hvis det er lavere end det Statsforvaltningen ville fastsætte. Forældrene bør derfor nærlæse bidragsvejledningen. Og aktivt aftale det, hvis Statsforvaltningen skal kunne reducere et aftalt børnebidrag.

Et fastsat børnebidrag

Når Statsforvaltningen fastsætter børnebidrag, så vurderes primært antal overnatninger med barnet på en 14-dages periode. Hvis barnet opholder sig nogenlunde lige meget hos hver af forældrene (6-7 overnatninger på en 14-dages periode), så vil der typisk ikke blive fastsat bidrag. En typisk konflikt mellem far og mor handler derfor om, at ændre samvær til eller fra en deleordning.
I vurderingen af om der skal fastsættes børnebidrag i en deleordning indgår om forældrene hver især deltager i den daglige og basale forsørgelse af barnet. Om det er far eller mor, der betaler for eksempel de større faste udgifter (daginstitution, skolegang, fritidsaktiviteter og lignende), og hvem køber tøj, betaler for mobiltelefon, giver lommepenge og lignende. Det indgår også i vurderingen, om en af forældrene modtager børnetilskud og børne- og ungeydelse til barnet. Når der ikke fastsættes børnebidrag i en deleordning, så er udgangspunktet, at begge skal afholde de udgifter, der måtte vise sig under barnets ophold. Og det er f.eks. tøj, sko og gaver til klassekammerater.
Bemærk at et børnebidrag fastsat af Statsforvaltningen ikke forholder sig til hvad barnet reelt koster. Det er bidragsbetalers indkomst og antallet af børn, der bestemmer bidragets størrelse.
Hvis der ikke er fælles forældremyndighed, så vil Statsforvaltningen fastsætte bidrag. Også i en deleordning.

Skattefradrag

Børnebidrag modtages skattefrit og bidragsbetaler får et skattefradrag, hvor værdien er godt kr. 300 pr. måned (godt 25 pct.) ved et normalbidrag. Når bidragsbetaler har en høj indkomst betales 100, 200 eller 300 pct. ekstra, og procenttillæggene reducerer barnets personfradrag krone for krone. SKAT kan vælge at reducere aftalte børnebidrag i den skattemæssige sammenhæng. Det gør de særligt, hvis det åbenbart overstiger, hvad Statsforvaltningen ville fastsætte. Og der er et særligt fokus på forældre, der deler børnenes bopæl og gensidigt udveksler børnebidrag.

Et ligeværdigt forældreskab

Jeg oplever, at forældre som samarbejder om barnets økonomi og praktik opnår ligeværdighed. De styrker forældreskabet og de danner et fundament for en relevant fleksibilitet om barnets bopæl og samvær. Forældrene kan indrette sig ved at lægge et budget og aftale hvem, der køber hvad. Og gerne oprette en fælles bankkonto med et kreditkort til hver.
DetHeleBarn har udviklet SamarbejdsRummet til at administrere det praktiske i et ligeværdigt forældresamarbejde.
‘Det hele barn’ har kurser om bopæl, samvær og økonomi.
V/Helle Thejn, DetHeleBarn.dk

Forrige Nye tider behøver nye børnebøger så bare se at komme i gang!
Næste Fuldkorns hindbær-mandel scones

Om forfatteren

Du vil også kunne lide

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply